1

@»{$$ همه چیز اینجاست بیاتو - بانك اطلاعات تلفن !!! - 118
بانك اطلاعات تلفن !!! - 118
 
کدهاي تلفن

يکي ديگر از دانستنيهايي که در برنامه ريزي سفر به آن نياز داريم علاوه بر نقشه راه ها و جاده ها، کد تلفن شهر هاي کشور است؛ در مواقعي که اطلاعاتي مطمئن و سهل الوصول در دسترس نيست ميتوان با گرفتن کد شهر و پس از آن 4 تا 8 عدد سه با اطلاعات تلفن محل مورد نظر تماس حاصل کرد. که با توجه به اينکه افرادي که در آنجا کار مي کنند اکثرا افرادي محلي هستند مي توانند اطلاعات مفيدي را در اختيار بگذارند. پيشنهاد مي شود پيش از سفر حتما تماسي گرفته و دست کم چند تلفن ضروري از ادارات و سازمانهاي عمومي مثل راهنمايي و رانندگي ؛ دفتر ميراث فرهنگي و ... را دريافت کنيد. کد تلفن شهر هاي مختلف به تفکيک استان در اين صفحه موجود است
کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي:

آبريز 0432423
آبش احمد 0427426
آتش بيگ 0424685
آچاچي 0424227
آخولا 0412275
آخوندقشلاق 0422542
آذرشهر 0412422
آرپادره سي 0412282
آرموداق 0424426
آروق 0422832
آشنار 0424336
آغ زيارت 0424673
آغ کهريز 0472261
آغبلاغ سفلي 0427328
آغبلاغ گراوانلو 0424681
آغچه کهل 0422739
آغمنار 0422847
آغميون 0432236
آغکندقره خضر 0422828
آق براز 0427264
آق گنبد 0412364
آقابابافرامرزي 0427349
آلان 0432716
آلانق 0432437
آلقو 0422534
آمستيجان 0472251
آمقان 0412363
آمندسراب 0432521
آمندشبستر 0472328
آهق 0422742
آوين مسجدلو 0424427
ابراهيم سميع 0427536
ابرغان سراب 0432234
ابرغان مرند 0492232
اذغان 0427235
اربط 0412368
اربطان /سراب 0432513
اربطان /مرند 0492223
اردلان 0432724
اردها 0432235
ارزنق 0432725
ارزيل 0427326
ارسي /مرند 0492253
ارسي /هاديشهر 0492317
ارلان 0492257
اسبفروشان 0432224
اسدداغي 0492288
اسفستان 0432229
اسفنجان 0412347
اسفهلان 0412272
اسنجان 0412239
اسکانلوي عليا 0427531
اسکلو 0427446
اسکندان 0412349
اسکندر 0432445
اسکو 0412322
اشتبين 0492311
اشتلق عليا 0432432
افشار 0492327
افشردي 0432511
افيل 0427242
اللو 0427238
النجارق 0424431
الوارسفلي 0412245
الوارعليا 0412259
الوانق 0412431
اميرديزج 0412441
اميرزکريا 0472257
انامق 0492219
انباردان 0432424
انجرد 0427256
اندبيل 0472337
اندراب 0432242
اندرگان ارسباران 0427335
انرجان 0412279
اهر 0426222
اوزي 0427463
اوشندل 0424637
اوغان 0432239
اولي قشلاق 0427461
اولي کندي 0412254
اوليق 0427347
اونليق 0424424
ايرانق 0432435
ايري سفلي 0492314
ايشليق 0424423
ايلخچي 0412332
اينجار 0427267
ايوق 0432719
ايوند 0472343
اکوزگنبدي 0424642
اکين آباد 0432441
باباباغي 0412269
بابره سفلي 0492281
بارانلو 0412264
باروج 0492228
باروق 0432619
باسمنج 0412232
باشماق 0424224
باشيزاوجان 0432447
باغ معروف 0412253
باغ وزير 0472344
بالسين 0424425
باويل عليا/سفلي 0412348
بايقراکوه 0424643
بايقوت 0422834
بخشايش 0432634
برآغوش 0432726
بستان آباد 0432412
بسطاملو 0427527
بلفه تيمور 0424339
بلوک آباد 0422733
بناب تبريز 0412722
بناب مرند 0492222
بندر/شرفخانه 0472216
بنه کهل 0432438
بنيس 0472228
بهرام 0492235
بهرمان 0432232
بوکت 0422639
بيجند 0432237
بيرق 0412248
بيگ کندي 0424639
بيگجه خاتون 0472233
بيلوردي 0432515
پارام 0432637
پاشابيک 0424684
پايانه 0472336
پردول 0472331
پورسخلو 0424237
پيام 0492245
پيربالا 0492264
پيغام 0427431
تاتارعليا 0427532
تازه قلعه 0422835
تازه کند 0412268
تازه کند/چلقائي /قشلاق 0422535
تازه کندآخوند 0492242
تازه کندسفلي 0422724
تبريز 0411
تپه اسماعيل آباد 0422845
تجرق مراغه 0422645
تجرق ميانه 0424434
تخمدل 0427353
ترک 0424422
ترکمن چاي 0424322
تسوج /ديزج شيخ مرجان 0472246
توپچي 0472259
تورچي 0422836
توشمانلو/ليوانلر 0424428
تيل 0472238
تيکمه داش 0432312
تکلدان 0432249
جاجان 0427329
جان بهان 0432439
جانانلو 0427522
جانقور 0432636
جلده باخان 0432254
جلفا 0492302
جهيزدان 0432255
جواش 0492258
جوان قلعه 0422635
جوشين 0427354
جوقان بزرگ 0432321
جوقان کوچک 0432431
جيغه 0432522
چاوان 0412284
چاي کندي اهر 0427442
چاي کندي سراب 0432527
چتاب /عليا/سفلي 0424228
چرچر 0492241
چرزه خون 0432425
چرلو 0432251
چرم خوران 0432317
چرکنلو 0424235
چشمه کنان 0472239
چغوش 0432244
چهرگان 0472252
چيقلو 0422547
حاجي آقا 0432426
حدادان /آتي کندي 0427435
حسن کندي رود 0424626
حسين آباد 0422848
حلمسي 0424334
حوري 0422642
حوري درق 0427269
حيدرکانلو 0427538
خاتون آباد 0424324
خاصبان 0412365
خالان 0427447
خامنه /دريان 0472234
خانقاه 0432631
خانقاه تبريز 0412448
خانقاه ميانه 0424429
خانه برق قديم 0422538
خاکي 0432723
خراجو 0422727
خراسانک 0424646
خرم آباد 0427252
خرمازرد 0422777
خروانق 0427362
خسروشهر 0412266
خشکناب 0432632
خضرلو 0422627
خلجان 0412277
خلف بيگلو 0427554
خمارلو 0427523
خواجه 0432512
خواجه ديزج 0411285
خواجه شاهي 0424676
خواجه غياث 0424335
خواجه مرجان 0472349
خوبستان 0424231
خورخور 0412354
خوشه مهر 0422533
خونيق 0427232
داراب 0432225
داران 0492316
داش آتان 0422734
داشکسن اهر 0427342
داشکسن تبريز 0412455
دامناب 0427254
دامنجان 0432241
دانباران 0432226
دايلار 0427244
دريلو 0427533
دستجرد/بلوکان 0424325
دلي قيز 0424444
دميرچي 0422829
دوريق 0427336
دوزال /نوردوز 0492309
دوزدوزان 0432722
دوگيجان 0492274
دولت آباد 0492224
ديده بان 0492259
ديزج اميرمدار 0412342
ديزج حسين بيک 0492226
ديزج خليل 0472237
ديزج رضاقلي بيگ 0424638
ديزج قربان 0492267
ديزج ليلي خاني 0412237
ديزج ملک 0427332
ديل بيلمز 0427439
دين آباد 0412449
ذاکرکندي 0424678
ذولبين 0424627
رازليق 0432222
رازيان 0422629
رشت آباد 0427245
روزي 0427331
روستاي /هريس سراب 0432228
روشت بزرگ 0422544
ريحان 0427255
زال 0492261
زاوشت /خانه برق جديد 0412729
زاويه مرند 0492318
زاويه ميانه 0424239
زرغان 0492271
زرنق 0432616
زرنکش 0424445
زغن آباد 0427355
زنجيره 0492218
زندآباد 0427234
زنوز 0492212
زنوزق 0492249
زوارق 0422545
زين آباد 0472341
زين الحاجيلو 0412341
زيناب 0472253
زينجناب 0412235
ساتلو 0412274
سار 0472329
ساربانقلي 0472242
ساري تپه 0492282
سبزارباط 0424233
سراب 0431
سراي 0432514
سراي ده 0412367
سرج 0422732
سرخه ديزج 0427361
سردارآباد 0427441
سردها 0432238
سرند 0432519
سرين ديزج 0412362
سعادت لو 0424641
سعيدآباد 0432417
سفيده خوان 0412263
سفيدکمر 0472334
سقين سرا 0432427
سلوک 0424633
سنزيق 0432252
سنقرآباد 0424438
سنوکش 0422736
سهزاب 0432243
سهلان 0412247
سوين 0432256
سوينج 0424338
سيس 0472232
سيلاب 0412435
سيلگرد 0492321
سيه رودمرند 0492315
سيه سران 0492306
سيه کلان 0427351
شادآبادعليا 0412262
شادآبادمشايخ 0412244
شالغون 0432253
شانجان 0472255
شبستر 0471
شجاع مرند 0492313
شجايلو 0427534
شربيان 0432715
شرف آباد 0427352
شرفه 0427526
شريفلو 0422837
شليلوند 0422758
شندآباد 0472222
شهرک /سهند 0412344
شهرک پائين 0432517
شورجه طورآغاي 0422851
شوردرق 0492255
شيخ رجب 0432524
شيخ ولي 0472249
شيخدرآباد 0424222
شيخلان سفلي 0427456
شيراز 0422628
شيرامين 0412443
شيره جين 0432247
شيروانه ده 0432443
شيرين کندي 0422853
صغايش 0412457
صوفيلار 0424645
صومعه دل 0427325
صومعه زرين 0432727
صومعه سفلي 0422738
صومعه عليا 0424326
طوعلي عليا 0427535
طوق 0424223
عاشقلو 0427528
عجب شير 0422622
عربشاه خان 0427445
عريان تپه 0492225
علويق 0427323
علي آباد 0424632
علي آبادالوار 0432442
علي آبادگوراوان قشلاقي 0422831
عليشاه 0472244
عليوردي اوشاقي 0427541
عنصرود 0412336
عيش آباد 0492273
عين الدين 0432315
غريبدوست /مهماندوست 0424329
غلمانسراي 0472258
فارفار 0492256
فرگوش 0432233
قاضي جهان 0412442
قراجه 0432518
قراجه فيض اله 0492254
قرخ سقر 0424686
قرطاول 0422743
قرمزي قشلاق 0492277
قره آغاج شبستر 0472345
قره آغاج ميانه 0424672
قره بابا 0432314
قره بلاغ 0424524
قره تپه 0472245
قره چمن 0432313
قره خضر 0422838
قره قشلاق مراغه 0422541
قره کوشن 0432429
قزل ديزج 0412255
قزل گچي 0432248
قزلچه ميدان /کندرود 0411630
قشلاق 0492325
قشلاق شاه وردي 0427233
قشلاق قره باغلو 0427471
قلعه جوق 0422852
قلعه کندي 0427436
قلندر 0427251
قميش آغل 0492275
قميشلو 0427265
قوريجان 0422842
قوزلجه 0422634
قوش قيه سي 0422855
قوشچي 0432259
قوشقرا 0412462
قويجاق 0424245
قويون قشلاقي 0424649
قيصرق 0432718
قيه باشي 0427434
گاوکان /آخي جهان /تيمورلو 0412452
گرانکاه 0427258
گروس 0472338
گزافر 0492279
گل تپه 0422725
گل قاسم 0432318
گلستان عليا 0422759
گله بان 0492233
گلين قيه 0492234
گمند 0432526
گميچي 0412366
گنبد/زاويه 0422643
گنبرف 0412338
گوار 0427443
گورچين 0432428
گورن 0427271
گوگدرق 0424331
گون دوغدي 0424226
گون گورمز 0427525
گونجيک 0427248
گونلو 0424236
گوي آغاج 0482561
گويج 0432525
گويجه قلعه 0424679
لاريجان 0427524
لامشان 0424631
لاهيجان 0412265
لمبران 0427348
له له لو 0424526
ليقوان 0412238
ليلان 0422827
ليلي خاني 0427376
ليوار 0492252
لکلر 0422843
ماهي آباد 0424229
مايان سفلي 0412252
مبارک آباد 0422844
متعلق 0427451
مجارشين 0412351
مجيدآباد 0427263
محبوب آباد 0492269
محسن آباد 0422864
محمودآباد 0427438
مرادنقم 0427529
مراغه 0421
مردق 0422751
مرند 0491
مرکزموبايل تبريز 091141
مرکيد 0492236
مزرعه 0472342
مزرعه شادي 0427357
مسقران 0427327
مشنق 0472229
مغامير 0424634
مغانجيق 0422745
مقصودلو 0432618
ملک 0424433
ملک کيان 0412281
ملکان 0422822
ممان 0424234
ممقان 0412432
منور 0472351
مهترلو 0427334
مهربان 0432712
مهماندارعجب شير 0422637
مهماندارملکان 0422841
مولان 0427432
مياب 0492229
مياردان 0432452
ميانه 0423222
مينق 0432633
ناديلو 0412445
نبرين 0422632
نجف تراکمه 0427429
نچق 0427341
نرج آباد 0422728
نشق /نقاباد 0424432
نصيرآبادسفلي 0424635
نظرلو 0472327
نظرکهريزي 0424682
نعمت اله 0472332
نقدوز 0427249
نمرور 0432623
نهريق 0427358
نهند 0432516
نوجه ده 0412276
نوجه ده بهشتي 0427437
نوجه ده سادات 0432434
نوجه ده کوه 0432421
نوشيروان 0492326
هاديشهر/علمدار/گرگر 0492304
هجران دوست 0427448
هرزند 0492237
هرزندعتيق 0492221
هروي 0412249
هريس سراب 0432612
هريس شبستر 0472256
هرکلان 0422633
هزارباران 0412236
هشترود 0424622
هفت چشمه 0412447
هندلان 0424435
هوجقان 0492244
هوراند 0427262
هوواي 0427261
وانلوجق 0492239
وايقان 0472227
ورجوي 0422722
ورزقان اهر 0427324
ورزقان ميانه 0424328
ورقه عليا 0424675
ورگهان 0427236
ورنکش 0424332
وظيفه خوران 0424628
ويجيني 0427243
ويران قيه 0424671
يالقوزآقاج 0492238
يامچي 0492216
ياورکندي 0427253
يخفروزان 0427237
ينگجه اهر 0427321
ينگجه سراب 0432273
ينگجه عجب شير 0422631
ينگجه مراغه 0422726
ينگي اسپران 0412257
يورقنلوي جديد 0422846
يوزباش کندي 0422839
يوزبند 0427433
يوسف آباد 0432422
يکان عليا 0492243
يکان کهريز 0492246
کاديجان 0432246
کاسين 0427322
کاغذکنان 0424522
کافي الملک /کوشک 0472225
کجاآباد 0412283
کدخدالوي بالا 0427537
کر 0432436
کراب 0492265
کرج آباد 0422744
کرجان 0412256
کردآباد 0412339
کردلر 0412337
کرده ده 0422723
کردکندي 0432418
کرگان قديم 0432444
کرمجوان 0422737
کرکج 0411637
کزرج 0424241
کسانق 0427241
کشک سراي 0492214
کقالق 0427231
کلاش 0472347
کلالق 0427459
کلاله 0424439
کلاله اسلامي 0427553
کلانکش 0472339
کلجار 0492263
کلجاه 0412346
کله گرد 0424636
کلهر 0424327
کلوانق تبريز 0412463
کلوانق سراب 0432624
کلوچه خالصه 0424225
کليان 0432231
کليبر 0427422
کندرود/گل آباد 0472254
کندلج 0492227
کندوان 0424441
کنزه رود 0427548
کنگل آباد 0427247
کهبنان 0424238
کهجوق 0422729
کهق 0422746
کهنمو 0412345
کوخالو 0412456
کوزه کنان 0472226


کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان آذربايجان غربي:
آخته خانه 0443555
آغبلاغ 0444571
آغچه قلعه 0441357
آغچه مسجد 0482469
آغداش 0481331
آغول بيک 0482536
آلمان آباد 0441351
احمدآبادتکاب 0482535
احمدآبادشاهيندژ 0482468
احمدآبادکش ارخي 0462437
اختتار 0482636
اروميه 0441
اشنويه 0444562
اگريقاش 0442357
الخلج 0432316
النجق 0492247
الياس آباد 0441259
امامزاده 0441246
انگنه 0441452
اوچ تپه بوکان 0482655
اوچ تپه قلعه 0481369
اوچ تپه کرد 0481371
ايواوغلي 0462227
بادکي 0462279
بارانداز 0441247
باروق 0482238
بازارچه مرزي /تمرچين 0444439
بازرگان خوي 0462337
بالانج 0441264
بالو 0441353
باوان 0441476
بچه جيک 0441477
برده زرد 0482631
بند 0441355
بهلول آباد 0462472
بوکان 0482622
بيزنده 0461351
بيگم قلعه 0443637
بيله وار 0461348
بيوران سفلي 0444337
بکتاش 0481372
پادگان /پسوه 0444435
پر 0441453
پسوه 0444432
پسک سفلي 0461361
پلدشت 0462462
پورناک 0462469
پيرانشهر 0444422
پيرکندي 0461344
پکاچيک 0461349
تازه شهراروميه 0443535
تازه قلعه 0443639
تازه کندخوي 0462435
تخت سليمان 0482563
ترکمان 0441437
تمر 0443532
توپراق قلعه 0441358
تومتر 0441257
تيزخراب 0482464
تکاب 0482522
جارچلواروميه 0441438
جارچلومياندوآب 0481352
جبل کندي 0441439
جعفرآباد 0481359
جلديان 0444438
جوادحصاري 0481357
چالدران /سياه چشمه 0462362
چاوشقلي 0461359
چلخماز 0481336
چليک 0481328
چهاربرج 0482322
چوپلوتکاب 0482562
چوپلوجه شاهين دژ 0482461
چورس 0462276
حاج حسن مکريان 0481374
حاجي آباد 0482653
حاجي بهزاد 0481356
حاجي خوش 0442358
حاجيلار 0462277
حاشيه رود 0461347
حاصل قپي افشار 0481358
حسن آباد 0482567
حسن کندي 0462466
حسنلو 0443632
حسين مامه 0482663
حماميان 0482651
حميد 0482343
حيدرآباد 0481367
حيدرلوي بيگلر 0441474
خانشان 0441475
خانقاه 0442339
خانقاه سرخ 0441455
خانه هاي سازماني سدارس 0462474
خضرلو 0462431
خطايلو 0441252
خليفان 0444292
خليفه لو 0443635
خورخوره 0442347
خوي 0461
دارلک 0442342
داش بند 0482654
دربکه 0444434
درياس 0442348
دستجرد 0441255
دورباش 0482537
ديزج پروانه 0422529
ديزج تکيه 0441446
ديزج دول 0441244
ديزج ديز 0461336
ديزج مرگور 0441432
ديلزي 0443539
ديم قشلاق 0462331
راژان 0441423
راهدانه 0443641
ربط 0444336
رحيم خان 0482632
رشکان 0441254
رهال 0461329
زارعان 0461341
زاويه حسن خان 0461355
زنگلان سفلي 0462281
زورآباد 0461357
زينالو 0441248
زيوه اروميه 0441424
زيوه مهاباد 0444437
ساري قاميش 0482656
ساعتلوي بيگلر 0441478
سبيل 0482532
سراب 0482659
سراي ملک 0443553
سرچنار 0481335
سردشت 0444322
سرنق 0443531
سرو 0443462
سعدل 0462368
سعيدلو 0441447
سلطان احمد 0443544
سلماس /مغانجوق 0443522
سوره 0443534
سوگلي تپه 0481366
سيدتاج الدين 0461343
سيلاب 0443543
سيلوانا 0443422
سيه باز 0461373
شاهين دژ 0482422
شبيلو/عليا 0481322
شهري کند 0482635
شهرک /المهدي 0443642
شهرک /سدارس 0462467
شهرک صنعتي /اروميه 0441434
شهرک صنعتي /خوي 0461352
شوط 0462422
شيخ علي 0482662
شکريازي 0443552
صفاخانه 0482437
صوفي خوي 0462426
صوفيان 0444574
طسمالو 0441352
طلاتپه 0441456
عسگرآبادتپه 0441493
عسگرآبادکوه 0441457
علي بگلو 0481375
علي بيگلو 0441471
فرخزاد 0443636
فسندوز 0481325
فيرورق 0462223
فيروزآباد 0481327
قارنا 0443638
قارياغدي 0481376
قبان کندي 0481337
قپچاق 0481334
قرابقلو 0441448
قرانقو 0462432
قره آغاج اروميه 0441253
قره آغاج خوي 0462429
قره باغ 0441325
قره تپه خوي 0462436
قره تپه مياندوآب 0481365
قره حسنلو 0441243
قره حسنلوخواجه پاشا 0441449
قره ضياالدين 0462272
قره قشلاق سلماس 0443533
قره قشلاق مهاباد 0442345
قره موسي لو 0482652
قره کند 0482637
قزل عاشق 0441258
قزل قپي 0442346
قشلاق 0461354
قشلاق بختياري 0482431
قطور 0461358
قلعه تراش 0444436
قلعه رش 0444331
قم قلعه 0442354
قنات ميرزاجليل 0462282
قوروق 0461335
قوزلوي افشار 0482433
قوشچي اروميه 0443322
قولنجي 0441327
قيرکندي /ميرزاکندي 0462473
قينرجه 0482564
گاوميش گلي 0481339
گجوت 0462321
گچين 0441245
گردآباد 0441451
گرده رش 0481373
گردکشانه 0444433
گل تپه 0441442
گل سليمان آباد 0481354
گلعذان 0443571
گنبد 0441467
گنگچين 0441463
گورچين قلعه 0441443
گوگ تپه اروميه 0441356
گوگ تپه مهاباد 0442356
گوگ تپه مياندوآب 0481323
گوي جلو 0482344
لج 0442349
للکلو 0481324
ماکوخوي 0462322
محمديار 0443633
محمودآباد 0482438
مخور 0462427
مرگنلرخوي 0462434
مرنگلوي بزرگ 0441495
مرنه 0441461
مظفرآباد 0481351
ملاشهاب الدين 0481326
ملالر 0482634
ملحم 0443537
ملهزان 0461356
ممدل 0481332
ممکان 0441464
مهاباد 0442222
مياندوآب 0481
مياوق 0441436
ميرآباداروميه 0443631
ميرآبادمهاباد 0444335
نازلو 0441458
نازک عليا 0462468
نالوس 0444572
نبي کندي 0482568
نصيرکندي 0481353
نقده 0443622
نلاس 0444334
نليوان 0444573
ني چالان 0441469
هاچه سوشاهيندژ 0482432
هشتيان 0441466
هفتوان 0443538
هندور 0462334
هولاسو 0482435
وار 0461372
وردان 0443551
وقاصلو 0441472
ولديان 0461345
ويشلق عليا 0461353
ياريجان خالصه 0481364
يالقوزآغاج 0443547
يزدکان 0461346
يقين علي تپه 0481355
ينگي آرخ 0482434
يوسف کندي 0442344
يولاگلدي 0462428
يولقون آغاج 0482539
کارخانه قند/نوشين شهر 0443372
کانيان 0443541
کريم آباد 0441473
کشاورز 0482462
کشتيبان 0441433
کشمش تپه 0462328
کلشان 0443546
کلوسه سفلي 0444338
کليساکندي 0462367
کنگرلو 0443549
کهريز 0441326
کهريزه شيخان 0442351
کوسه کهريز 0442355
کويک 0443634
کيک آبادگابازله 0442352


کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان اردبيل:

آبي بيگلو 0452328
آتشگاه /ارجستان 0452243
آراللو 0452363
آرخازلو 0452343
آزادلو 0452682
آغبلاغ رستم خان 0452255
آغبلاغ مشکين شهر 0452549
آغبلاق گدوک 0452576
آق بلاغ آقاجان 0451887
آق درق 0452579
آق قباق 0452784
آقاباقر 0452231
آقاحسن بيگلو 0452643
آقامحمدبيگلو 0452667
آقاميرلو 0452455
آقچه کند 0452276
آلماي عليا 0452596
آلني 0452545
آلوارس 0452229
آلوجه فولادلو 0452371
آني عليا 0452632
آهو 0452489
ابراهيم آبادآغدام 0452738
ابراهيم کندي وسطي 0452751
ابربکوه 0452265
ابلي سفلي 0452416
اجيرلو 0452742
احمدآباد 0452553
احمدبيگلو 0452555
ادلو 0452829
ارباب کندي 0452548
ارجق 0452552
اردبيل 0451
ارديموسي 0452248
اسب مرز 0452245
اسلام آبادجديد 0452745
اسلام آبادقديم 0452746
اسماعيل کندي 0452731
اسکستان 0452469
اصلان دوز 0452782
اظماره 0452634
الماس 0452249
ام آباد 0452479
اميدچه 0452232
انار 0452534
اناويز 0452442
انزاب سفلي 0452238
انزاب عليا 0422239
انزان 0452573
اواشانق 0452452
اوجاق قشلاق خروسلو 0452836
اوچ بلاغ 0452839
اوزون قوئي 0452748
اولتان 0452732
اوماسلان 0452648
ايدر 0452795
ايران آباد 0452733
ايرينجي /خانه شهر 0452392
ايلخچي گرمي 0452629
ايلخچي کوثر 0452475
ايمير 0452272
اينجلو 0452833
اينلو 0452372
ايوريق 0452388
اکبرآباد 0452683
باباش عليا 0452891
بابک 0452826
باروق 0452269
بالوجه ميرک 0452535
بران عليا 0452789
برندق 0452484
بريس 0452342
برک چاي 0452591
بفراجرد 0452437
بقرآباد 0452365
بلقيس آباد 0452376
بلوکانلو 0452498
بنماران 0452461
بنه 0452637
بنيادآباد 0452459
بودالالو 0452373
بودجه سفلي 0452798
بورستان 0452419
بوسجين 0452386
بوياغچلو 0452349
بيجق 0452544
بيلداشي 0452654
بيله سوار 0452822
بينه 0452636
پاراقشلاق 0452753
پارس آبادمغان 0452722
پرچين 0452644
پرمهر 0452646
پريخان 0452536
پريواتلو 0452744
پيرآغاج 0452478
پيراقوم 0452366
پيربداغ 0452418
پيله رود 0452341
تازه کندانگوت 0452662
تازه کندشريف آباد 0452271
تازه کندقديم 0452752
تازه کندقره بلاغ 0452686
تپراقلو 0452254
ترزنق 0452431
تقي ديزج 0452234
توسعه /گرمي 0452624
تولون 0452655
تيل 0452468
تک بلاغ 0452672
تکانلو 0452652
تکچي 0452735
تکله کندي 0452734
ثمرين 0452226
جبارلو 0452581
جبدرق 0452538
جبه دار 0452227
جدا 0452676
جعفرآباد 0452882
جعفرلو 0452413
جمال آباد 0452541
جمايران 0452273
جيد 0452353
جين قشلاقي 0452398
چاپاقان 0452583
چالگرود 0452414
چنارخروسلوداغ 0452699
چنارساريخان بيگلو 0452679
چناقرود 0452256
چونگنش 0452656
چونه خانلو 0452658
حاج خانعلي کندي 0452888
حاج عوض قشلاقي 0452739
حاجي تاپدوق 0452741
حاجي محمود 0452391
حسن باروق 0452236
حفظ آباد 0452321
حمزه خانلو/حسن کندي 0452642
حور 0452324
حکيم قشلاق 0452253
خان قشلاقي 0452759
خانقاه بفراجرد 0452439
خانقاه سفلي 0452356
خانقاه عليا 0452331
خانه شير 0452389
خرم آباد 0452566
خلخال 0452422
خليفه لوبيله سوار 0452885
خليفه لومشکين شهر 0452585
خليل آباد 0452367
خمس 0452433
خواجه بلاغ 0452351
خورخورعليا 0452887
خيارک 0452259
دده بيگلو 0452539
درگاهلو 0452673
دره آباد 0452244
دستگير 0452571
دشت مغان /شهرک /مغان 0452755
دليک ياريقان /طاهرآباد 0452791
دم صغرلو 0452374
دميرچي 0452684
دميرچي خرابه سي 0452893
دوشانلو 0452572
دولت آباد 0452332
دوه چي 0452559
ديزج 0452665
ديولق 0452275
ديکداش 0452678
رضاقلي قشلاقي 0452396
رضي 0452582
رضي آباد 0452266
روح کندي 0452827
زاويه سنگ 0452561
زاويه کرد 0452477
زرج آباد 0452496
زرگر 0452577
زنگبار 0452685
زنگير 0452681
زيوه 0452663
ساره بانلار 0452584
سامانلو 0452687
ساميان 0452252
سرخاي کندي 0452793
سرعين 0452222
سروآغاجي 0452696
سريخانلو 0452567
سلطان آباد 0452233
سنگ آباد 0452495
سوسهاب 0452488
سکرآباد 0452417
شال 0452465
شام اسبي 0451577
شايق 0452235
شريف بيگلو 0452274
شعبانلو 0452551
شهرک /بعثت 0452645
شورستان 0452692
شورگل 0452884
شيخ احمد 0452261
شيرين بلاغ 0452311
شکراب /هاچاکندي 0452639
صفرلو 0452761
صلوات 0452589
صوفلو 0452476
صومعه 0452258
صومعه رودبار 0452444
طالب قشلاق 0452225
طاووس دره سي 0452688
طولش 0452436
عباسعليلو 0452675
علي کهريز 0452563
عمران آباد 0452785
عنبران سفلي 0452327
عنبران عليا 0452354
فاراب 0452454
فخرآباد 0452547
فولادلوقوئي 0452832
فيروزآباد 0452494
قاسم کندي 0452666
قربانلو 0452677
قره آغاج 0452664
قره آغاج پشته 0452593
قره باغلار 0452562
قره تپه سبلان 0452241
قره تکانلو 0452796
قره خان بيگلو 0452669
قره شيران 0452394
قره قشلاق 0452453
قره قيه 0452546
قره لر 0452221
قزل درق 0452441
قزل قيه 0452355
قشلاق اينالي برات 0452892
قشلاق جليللو 0452794
قشلاق حاج طهراج 0452881
قشلاق ساري قوئي شاهمار 0452781
قشلاق عبا 0452697
قصابه 0452542
قلعه برزند 0452668
قلعه جوق سبلان 0452268
قلي بيگلو 0452574
قليچ خانلو 0452575
قورت تپه 0452554
قورت تپه مرادلو 0452598
قورتولموش 0452395
قوزلو 0452497
قوشاقشلاق 0452783
قوشه سفلي 0452587
قوناق قران 0452313
قيدقشلاقي 0452378
گرجان 0452264
گرده 0452347
گرمي /شهرک /وليعصر 0452622
گزاز 0452443
گلشن 0452352
گللو 0452357
گلنوجه 0452578
گليجان 0452415
گنجگاه 0452456
گنديشمين 0452251
گوده کهريز 0452674
گورادل 0452368
گورانسراب 0452429
گورديگل 0452886
گوشلو 0452736
گوگ تپه 0452828
گوگرچين 0452379
گوني کندي 0452698
گيلانده 0451828
گيلوان 0452472
گيوي 0452492
گيوي زاويه 0452491
لاهرود 0452532
لرد 0452466
لمعه دشت 0452428
لنبر 0452432
لکرآبادسفلي 0452695
لکندشت 0452411
ماجولان 0452471
مازافا 0452594
مجره 0452434
مجنده 0452263
مجيدلو 0452653
محمدتقي کندي 0452638
محمودآباد 0452754
مرادلو 0452586
مرشت 0452451
مرني 0452345
مشيران 0452599
مشکين شهر 0452522
مقصودلو 0452787
ملااحمد 0452314
منامين 0452487
مهماندوست 0452312
موئيل 0452565
ميانرودان 0452473
ميرزانق 0452348
ميرودي کندي 0452889
ميرکندي 0452568
ميزان 0452558
مين آباد 0452339
نجفقلي قشلاقي 0452657
نساز 0452486
نقدي عليا 0452537
نمهيل 0452481
نمين 0452322
ننه کران 0452325
نوجه ده 0452338
نورمحمدکندي 0452788
نوشنق 0452334
نوشهر 0452364
نيارق 0452337
نير 0452382
نيلق 0452457
هزارکندي 0452792
هشتجين 0452482
هشين 0452499
هل آباد 0452412
هيبت جهانخانلو 0452838
هيراردبيل 0452362
وان 0452647
وليعصرنير/ايلانجيق 0452399
ويرثق 0452393
ويلادرق 0452242
يزن آباد 0452335
يونجالو 0452346
کجل 0452485
کدخدالو 0452693
کردلر 0452649
کرگان 0452369
کرندق 0452458
کريق 0452257
کريق بزرگ 0452361
کرين 0452464
کرکرق 0452224
کزج 0452438
کله سرسفلي 0452631
کله سرنير 0452377
کلورامام رود 0452462
کلي عليا 0452588
کمال آباد 0452397
کنجوبه 0452597
کنده کندي 0452592
کنزق 0452246
کنگرلو 0452564
کهريز 0452375
کوجنق 0452543
کورائيم 0452385
کورعباسلو 0452384
کوهساره 0452315


کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان اصفهان:

آب پونه /اله آباد 0332372
آبشيرين 0362257
آبگرم 0332356
آبنيل 0335435
آران /بيدگل 0362272
آزران 0362342
آغچه 0372465
آنالوچه 0372435
ابوزيدآباد 0362235
ابيانه 0362436
احمدآباد/گلزارمحمد 0362547
اذان 0312438
اراضي /باغ ملک 0335532
ارجنگ /کهرت 0372223
اردستان 0362524
ارديب 0324447
اريسمان 0362438
ازناوله 0372467
ازوار 0362344
اژيه 0312662
اسپارت 0312286
استرک 0362256
اسحاق آباد 0362234
اسفرجان 0322226
اسفنداران 0312733
اسلام آباد 0312644
اسلام آبادشهرضا 0321321
اسکندري 0372437
اشترجان /ايمانشهر 0335348
اشن 0332432
اشکاوند 0312258
اشکهران 0312636
اصفهان 0311
افجان 0332335
افوس 0372545
اله آباد 0335272
الوار 0332355
امامزاده /علي اکبر 0322242
اميرآباد 0331243
امين آباد 0322235
انارک 0324322
اورگان 0372487
اوره 0362452
اوزنبلاغ 0372447
اوشيان 0335242
ايچي /جار/يفران 0312276
ايراج نائين 0324435
بادجان 0372438
بادرودکاشان 0362434
باغ ابريشم /يزدآباد 0335342
باغ بهادران 0335622
بافران 0323224
باقرآباد 0312656
بتليجه 0372462
برز 0362453
برزوک 0362347
برسيان 0312282
بروزاد/ميرآباد 0335558
بزم 0312672
بلان نائين 0324265
بلطاق 0372463
بلمير 0372446
بنويدعليا 0324278
بوئين /مياندشت 0372452
بوان 0322237
بودان 0332345
بياضه 0324432
بيدشک /دهلر 0312552
بيده 0322364
بيدهند 0362462
پايگاه /هشتم شکاري 0311577
پايگاه هوائي /هاشم آباد 0312663
پرکستان 0335648
پلارتگان /دارافشان 0335436
پوده /قهه 0322268
پيربکران 0335422
پيله وران 0312283
پيکان 0312774
تجره /مهرآباد 0372226
تلک آباد 0362543
تندران 0332343
تودشک 0312637
تيران 0332322
تيرانچي 0312338
تيميارت /فساران 0312256
تيکن 0372343
جرم افشار 0321221
جزه اصفهان 0312642
جزه کاشان 0362243
جعفرآباد/ابراهيم آباد 0324442
جعفرآباد/خميران 0332368
جعفرآبادزرين شهر 0335656
جعفرآبادنائين 0334442
جنبه 0362558
جندابه 0312668
جندان 0312635
جندق نائين 0324434
جهادآباد 0312543
جهق 0362374
جور/اسفينا 0312273
جوزدان 0332228
جوزدان برآن 0312265
جوشقان 0312655
جوشقان استرک 0362236
جوشقان قالي 0362372
جيلان آباد 0312278
چادگان 0372472
چاه ملک 0324437
چرمهين 0335625
چغا 0372552
چقيورت 0372547
چم طاق /چم حيدر 0335645
چم نور/چم يوسفعلي 0335638
چمگردان 0334224
چهارراه /سعادت آباد 0322366
چهل خانه 0372433
چوپانان 0324332
چيمه 0362448
حاجي آباد 0332256
حبيب آباد/آذرخواران 0312652
حبيب آبادبرخوار 0312548
حجت آباد 0372482
حسن آبادآبريزه 0332365
حسن آبادتنگ بيدکان 0335534
حسن آبادجرقويه 0312753
حسن آبادعليا 0332376
حسن آبادقهاب 0312225
حسن رباط 0312434
حسنارود 0362346
حسين آباداردستان 0362557
حسين آبادعربستان 0332427
حسين آبادکوير 0362228
حنا 0322337
حوض ماهي /آبرو 0335548
حيدرآباد 0312744
خرم /خورچان 0312667
خرمدشت 0362223
خرمنان 0332344
خزاق 036153
خشوئيه 0335653
خفرشهرضا 0322367
خفرکاشان 0362466
خلج /قوهک 0372431
خم پيچ 0372262
خمسلو 0372562
خميني شهر 0312322
خوانسار 0371
خورزق /برخوار 0312546
خوروبيابانک 0324422
خولنجان /آدرگان /لنج /زيباشهر 0335554
خونداب 0332428
خويگان سفلي 0372445
خويگان عليا 0372534
خيرآبادنجف آباد 0332436
خيرآبادکاشان 0362583
داران 0372422
دارگان 0335434
دامنه 0372436
در 0372344
درباغ 0362548
درچه پياز 0312375
دره 0362225
دره بيدخوانسار 0372466
دره بيدنجف آباد 0332358
دزج 0322277
دستجاء/کندلان 0312284
دستجرد/برخوار 0312545
دستجرد/کمال آباد 0312734
دستگردقداده 0312328
دشتي 0312268
دماب 0322434
دماب /نجف آباد 0332434
دنارت 0312285
ده آباد/متين آباد/فهي 0362437
ده سرخ 0335552
ده کرم 0312234
دهاقان 0322262
دهسور 0372542
دهق 0332422
دوتو 0332374
دوشخراط 0372224
دولت آباد 0312582
دولت آبادصنعتي 0312583
دولت آبادنجف آباد 0332353
ديزيچه /نکوآباد 0335535
رامشه 0312736
راوند 036151
رحمت آبادخوانسار 0372263
رحمت آبادنجف آباد 0332234
رحمت آبادکاشان 0362544
رحيم آباد 0312236
ردان /فيزادان 0312263
رزوه 0372478
رضوانشهر 0332362
رهق 0362335
روران 0312264
ريجان 0362263
زازران 0335352
زردن جان 0312288
زرين شهر 0334222
زفره 0312638
زفره فلاورجان 0335372
زمان آباد 0335652
زواره کاشان 0362537
زيار 0312267
زيارتگاه 0322248
سجزي 0312666
سدزاينده رود 0372488
سده لنجان 0335243
سراورخوانسار 0372332
سرشبادران 0312255
سعيدآباد 0372348
سفتجان 0372443
سفيده 0362553
سميرم 0322322
سن سن 0362247
سنگ سفيد 0372228
سه برخوار 0312535
سهر 0312645
سهران 0312665
سهرفيروزان 0335424
سهلوان /باغکومه 0335425
سوران 0332363
سولار 0322246
سونيچي 0312686
سيان /گنج آباد 0312742
سياه افشار 0335332
سيبک 0372532
سين 0312534
سيور 0322368
شادگان /فاويان 0372335
شاهپورآباد 0312532
شاهين شهر 0312522
شهراب 0362554
شهرزاينده رود/بهجت آباد/باباشيخعلي /کله /سلمان /مسيح 0335266
شهرضا 0321
شهرک /22بهمن 036147
شهرک /بهارستان 0311681
شهرک /صفائيه 0335527
شهرک /علامه مجلسي 0335545
شهرک صنعتي /اميرکبير 0362255
شهرک صنعتي /سجزي 0312647
شهرک صنعتي /مبارکه 0335537
شيدان 0312232
طاد/ونهر 0335432
طار 0362442
طالخونچه 0335553
طامه 0362443
طاهرآباد 036152
طرق رود 0362433
طره 0362447
طهمورثات 0312678
ظفرقند 0362552
عروسان گلستان 0324445
عزيزآباد 0332357
عسگران 0332334
علوان آباد 0312682
علوي 0362337
علويجه 0332424
علي آباد/قلعه شاهرخ 0372485
علي آباد/محمدآباد 0362284
علي آبادجمبزه شهرضا 0322272
علي آبادفخره 0362238
علي آبادملاعلي 0312588
علي آبادمهردشت 0332438
عليشاهدان 0335426
فتح آباد 0322334
فرخي نائين 0324438
فريدونشهر 0372522
فريزهند 0362464
فلاورجان 0335322
فهندر 0532226
فوداز 0324263
فولادشهر 0335262
فولادمبارکه 0335543
فيض آباد/شريف آباد 0312674
قائم آباد 0372464
قاسم آباد 0362233
قره بلطاق 0372448
قزاآن 0362375
قصرچم 0322233
قفر 0372444
قلعه اميريه 0312329
قلعه سرخ 0372538
قلعه مير 0335345
قلعه ناظر 0332337
قمبوان 0322273
قمصرکاشان 0362362
قميشلو 0322276
قهجاورستان 0311524
قهدريجان 0335362
قهرود 0362377
قهريزجان 0332338
قهساره 0362556
قهي 0312658
قودجان /تيدجان خوانسار 0372236
قورتان 0312653
گرگاب 0312575
گرمه 0324443
گرموک 0322342
گزبرخوار 0312572
گشنيزجان 0372432
گلپايگان /نيوان 0372322
گلدره 0332435
گلدشت 0332223
گنجه 0372439
گيشي /قمشنان /قلعه بالا 0312676
لارگان /لارگيجي 0335337
لاي بيد 0312432
لاي بيد/حاجت آقا 0335647
مالواجرد 0312732
مبارکه 0335522
مجتمع /صنايع دفاع 0335632
مجتمع /کالاي الکتريک 0362444
محمدآبادجرقويه 0312724
مديسه 0335245
مرق /ساديان 0362227
مرکزموبايل اصفهان 091131
مزرعه شور 0312643
مشهدکاوه 0372484
مشکان 0362248
مشکنان 0312657
معروف آباد/قرقر 0372486
معصوم آباد 0372468
مقصودبيک /وشاره 0322244
منشيان 0312247
منظريه 0322228
مهاباد 0362532
مهدي آبادنجف آباد 0332354
مهرآدران 0324268
مهرجان نائين 0324436
مهرگان 0335437
مهرگرد 0322338
مهيار 0322232
موته 0312433
مورچه خورت 0312564
مورکان 0335637
موسي آباد 0322275
موغار 0362535
مولنجان 0312272
ميرآباد 0332336
ميمه /وزوان 0312422
مينادشت 0335347
نائين 0323225
نجف آباد 0331
نشلج 0362334
نصرآبادجرقويه 0312735
نصرآبادکاشان 0362283
نطنز 0362424
نقل /دنگزلو 0322372
نماگرد 0372449
ننادگان 0372442
نهرخلج 0372434
نهضت آبادخوانسار 0372536
نهضت آبادنجف آباد 0332342
نهوج 0362582
نوش آباد 0362282
نوگوران 0335635
نياسر 0362322
نيستانک نائين 0324267
نيسيان 0362572
نيه 0362446
نيک آباد 0312722
هاردنگ 0335643
هاشم آباد 0312646
هراتمه 0335547
هرمدان 0312223
هرند 0312633
هفتومان 0324452
هماآباد 0324276
همگين 0322274
هنجن 0362445
هنده 0372352
هونجان 0322227
هويه /رياخون 0335366
وادقان 0362338
وانشان 0372258
ورپشت 0332352
ورزنه 0312648
ورزنه گلپايگان 0372346
ورنامخواست 0334225
ورکان 0362345
ونداده 0312435
ونک 0322336
ويدوج 0362332
ويدوجا 0362343
ويست 0372244
ويلاشهر 0331225
يارند 0362454
يزدانشهر 0331244
يزدل 0362285
کارخانه /ذوب آهن 0335257
کاشان 0361
کامو 0362378
کاهريز 0335654
کاويان 0335344
کبوترآباد 0312266
کته شور/صادق آباد 0335644
کجان 0334264
کجان نائين 0324264
کچوئيه 0335256
کچورستاق /اميران 0362545
کچومثقال 0362542
کرچگان 0335634
کردسفلي 0332348
کردعليا 0332347
کرسکان 0335357
کره 0322282
کرکوند 0335538
کشه 0362456
کفران /فارفان 0312654
کفرود 0312673
کله /ارمک 0362348
کلهرود 0312536
کليشاد 0335328
کليشادرخ 0335642
کمجان 0362432
کمشچه 0312533
کمه 0322362
کميتک 0372483
کنجدجان 0372342
کنهران 0332346
کهرويه 0322267
کهنگ 0362574
کوشک 0312336
کوشکيچه /بارچان /دستگردمهرآوران 0335556
کوهان 0312287
کوهان نجف آباد 0332366
کوهپايه 0312622
کيفته پادنا 0322365


کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان ايلام:

آب انار 0842645
آبدانان 0842622
ارمو 0842534
ارکوازملک شاهي 0842852
اسلام آباد 0842537
انجيره 0842652
ايلام 0841
ايوان غرب 0842323
بان رحمان 0842835
بدره 0842572
بردي 0842784
بلاوه تره سفلي 0842462
پشت قلعه 0842633
پهله زرين آباد 0842772
تخم بلوط سفلي 0842464
ترن 0842356
تلخاب 0842586
جان جان 0842456
جعفرآباد 0842238
چالاب 0842832
چالسرا 0841222
چشمه شيرين 0842583
چشمه کبود 0842237
چم ژاب 0842544
چم کبود 0842642
چنگوله 0842836
چهارمله 0842345
چوار 0842272
خوران 0842348
خورده چشمه 0842436
دره شهر 0842522
دشت چمران 0842552
دشت عباس 0842762
دلفان آباد 0842548
دهلران 0842722
زرانگوش 0842585
زرنه 0842352
زنجيره سفلي 0842432
زنجيره عليا 0842446
زيرتنگ 0842466
ژيور 0842647
سراب 0842337
سراب باغ 0842634
سراب کلان 0842482
سرابله 0842422
سرتنگ مله ماران 0842452
سنگ سفيد 0842454
شباب 0842438
شله کش 0842443
شهرستانه 0852442
شهرک /اسلاميه 0842834
شهرک /شهيد/کشوري /سرتاف 0842223
شهرک /نبوت 0842342
شهرک /وليعصر 0842584
شهرک صنعتي /ايلام 0842232
شيخ مکان 0842546
شيراوند 0842457
صالح آباد 0842882
صيدنظري سفلي 0842442
صيدنظري عليا 0842445
عباس آباد 0842535
علي مدد 0842458
قنات آباد 0842486
گچ کوبان 0842582
گلان 0842892
گنبدپيرمحمد 0842864
گنجوان 0842284
گنداب 0842654
لريني 0842484
لومار 0842472
ماژين 0842532
مهدي آباد 0842227
مهران 0842822
مهرملکشاهي 0842862
مورت 0842282
مورموري 0842637
موسيان 0842752
ميدان 0842235
ميمه 0842782
هزاراني 0842638
هفت چشمه 0841225
هلسم 0842468
وچکاب 0842644
وحدت آباد 0842538
وردآوردعليا 0852446
کپنه کران 0842354
کل کل 0842448
کلان 0842343
کلم 0842587
کله جوب 0842347
کهره هليلان 0842434

 

کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان بوشهر:

آب پخش 0773482
آب طويل 0772225
آباد 0772524
آبدان 0772825
آبگرمک 0772769
آبکش 0772875
ابوالخير 0772563
احمدي /دويره 0772232
اخند 0772728
اشکالي 0772534
امام حسن 0772437
انارستان 0772766
اهرم 0772522
باب منير 0772667
بادوله 0772663
بازوئي 0772525
باشي 0772571
باغان 0772637
باغک 0772533
ببود 0772741
برازجان 0773422
بردخون 0772872
بردستان 0772826
بستانو 0772738
بشيرآباد 0773469
بنارآزادگان 0773495
بنداروز 0773441
بندر/الي 0772823
بندر/بوشهر 0771
بندر/دير 0772822
بندر/ديلم 0772422
بندر/رستمي 0722564
بندر/ريگ 0772382
بندر/طاهري 0772725
بندر/گناوه 0772322
بندر/کنگان 0772722
بندرگاه 0772233
بندو 0772743
بنه اسماعيل 0772443
بنه گز 0772526
بنياد 0772666
بنک 0772734
بهمنيارشرقي 0772338
بوحيري 0772633
بوشکان 0773435
بويري 0773492
بيدخون 0772736
بيدو 0772434
پرگانک 0773453
پرک 0772727
پهلوان کشي 0772574
پوزه گاه 0772387
تل اشکي 0772235
تل سرکوب 0773468
تنگ ارم 0773445
تنگمان 0772775
جائينک 0772565
جبراني 0772829
جتوط 0773467
جزيره /ريگ 0772384
جزيره /شيف 0772234
جم 0772762
جنوب جم 0772774
چارک 0772627
چاه بردي 0772331
چاه پير 0772536
چاه تلخ شمالي 0772576
چاه خاني 0773428
چاه مبارک 0772724
چاه کوتاه 0772228
چاووشي 0772626
چغارک 0772222
چهاربرج برازجان 0773494
چهاربرج گناوه 0772393
چهارروستائي 0772385
چهارمحال 0772388
چهل ذرعي عجم 0773497
حصار 0772438
خارک /جزيره خارک 0772282
خره 0772744
خليفه اي 0773484
خورشهاب 0772577
خورموج 0772622
خوشاب 0773437
خياري 0772538
خيرآباد 0773457
دالکي 0773434
درازي 0772625
دره بان 0772767
درودگاه 0773466
دشتگور 0773491
دشتي اسماعيل خاني 0773487
دلوارساحلي 0772562
ده کهنه /شبانکاره 0773485
دهداران 0773486
دهرودسفلي 0773443
دهرودعليا 0773451
دوراهک 0772824
دولنگه 0772764
راهدار 0773439
رودشور 0772394
رودفارياب 0773446
ريز 0772765
زيارت 0773433
زيارت ساحلي 0772665
سربست 0773471
سرقنات 0773473
سرمستان 0772828
سرمل حسينکي 0772231
سرکره 0773432
سعدآباد 0773462
سمل جنوبي 0772527
سنا 0772642
سهموشمالي 0772742
سياه مکان 0772431
شنبه 0772643
شهنيا 0772873
شورکي 0772531
شول 0773474
شيخيان ماري 0772635
شيرينو 0772729
صيدي 0772779
طلحه 0773448
عالي چنگي 0772569
عالي حسيني 0772532
عالي شهر 0772568
عامري ديلم 0772436
عامري ساحلي 0772567
عربي 0772629
عسلويه 0772726
عطيبه 0773496
عيسوند 0773431
فارياب 0773436
فخرآوري 0772337
قائدي 0772778
قباکلکي 0772528
قلعه سفيد 0773447
گاوسفيد 0772391
گرگور 0772575
گلکي 0772539
گماران 0772339
گنخک شيخي 0772636
گندمزار 0772773
گوابين 0772389
گورک دژگاه 0772578
گورک سادات 0772573
لاوررزمي 0772634
لاورساحلي 0772641
لايپه 0773499
لمبدان 0772827
مال قائد 0772324
مال محمود 0772392
محمدآباد 0772632
محمدجمالي 0773489
محمدصالحي 0772332
محمدي 0772386
مغدان 0772877
منطقه ويژه /پارس جنوبي 0772737
مياندشت 0773493
ميلک 0773498
نخل تقي 0772732
نظرآقا 0773464
نورآباد 0773421
نوکارمخي 0772236
ني نيزک 0773456
هاله 0772739
هلپه اي 0773472
هليله 0772226
وحدتيه 0773465
کاکي 0772662
کردوان عليا 0772668
کره بند 0773442
کري 0772579
کلات 0772745
کلل دشتستان 0773452
کلل دشتي 0772628
کلمه 0773444
کناري 0772529
کنارکوه 0772432

 

کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان تهران:
آئينه ورزان 0221545
آب باريک 0292422
آبسرد 0221552
آبعلي 0221582
آتشگاه 0261439
آجين دوجين 0262454
آدران اسلامشهر 0229458
آدران کرج 0261534
آران 0262447
آردهه 0262444
آرو 0221569
آسارا 0261527
آسور/اندريه /نجفدر/بهان 0221684
آغشت 0262523
آلارد 0229447
آلوئک 0292323
آهارفشم 0221379
آيرين 0229235
آيگان /کلوان 0261522
ابراهيم آباداسلامشهر 0229326
ابراهيم آبادورامين 0292352
احمدآباد/سردرآباد 0262285
احمدآباداوسط ورامين 0292238
احمدآبادمستوفي 0228272
احمدآبادکاشاني 0262439
اخترآباد 0262394
ارجمند 0221672
ارغش آباد 0262399
ارنگه /ابهرک 0261533
اسدآبادچهارباغ 0262368
اسلام آباد 0221559
اسلام آباد/زمان آباد/غني آباد 0292234
اسلام شهر/شهرک /واوان 0228
اسکمان 0262379
اشتهارد 0262272
اصيل آباد 0262375
افجه 0221437
اقلان تپه 0262458
امامزاده داوود 0221272
اماميه /راحت آباد 0221344
امين آباد 0221642
انجم آباد 0229448
اورين /خيرآباداسلامشهر 0229457
اوشان 0221358
ايپک 0262278
ايرا 0221445
ايگل باغ گل 0221336
اکبرآباد/نسيم شهر 0229435
باباسلمان 0262392
باغ خواص 0292232
باغ کميش 0221249
باقرآباد 0292213
بردآباد 0262364
برغان کرج 0262467
برگ جهان 0221447
بزج 0262489
بوجان 0221439
بومهن 0221222
بيدگنه 0262372
بکه 0262378
پادگان /پرندک 0229466
پاکدشت 0292302
پورکان 0261535
پيست آبعلي 0221588
پيشوا 0292222
تاليان علاقبندکرج 0262469
تنکمان 0262463
تهران 021
توچال 0292335
تورقوزآباد 0229273
جابان /سرخده 0221556
جاجرود 0221252
جارو 0262284
جليزجند 0221632
جليل آباد 0292244
جمال آباد 0292325
جوادآبادورامين 0292402
جوردآرينه 0221595
جوستان /ناريان /ديزان 0262478
جوقين شهريار 0262363
جي 0261537
چاران 0261538
چرمشهر 0292435
چنارغرب 0221593
چندار 0262432
چنگي 0292346
چهاردانگه 0262456
چهل قز 0292344
چيچکلو 0229243
حاجي آباد 0291337
حسن آبادخالصه 0229227
حسن آبادفشاپويه 0229322
حسين خانلو 0262453
حصارامير 0292332
حصاربن 0221644
حصارحسن بيک 0292428
حصارساتي 0262349
حصارک پائين 0229442
حصارکلک 0292328
حمامک 0292338
خاتون آباد/فرون آباد 0292306
خاتونلر 0262374
خادم آباد 0262323
خانلق 0229343
خاورشهر 0221247
خرمدشت /سياه سنگ 0221258
خور 0262465
خوروين 0262462
خورين 0292233
خوشنام 0262347
خيرآباد 0229484
دربندسر 0221356
درده سر/کياسرلات 0261529
درسون آباد 0229265
دماوند/گيلاوند 0221522
دنبليد 0262482
دنگيزک /ابراهيم بيگي 0262525
ده شاد 0262396
دوتويه سفلي 0229272
راشته 0262287
رامجين 0262436
رباط کريم 0229422
رحمانيه 0262282
رزکان 0262393
رستم آباد 0292437
رضي آباد 0262359
رودهن 0221572
رودک 0221348
ريحان آباد 0292237
زان /لومان 0221536
زايگان /لالان 0221332
زرنان 0262336
زرين دشت /انزاها 0221639
زعفرانيه 0262286
زيدشت 0262483
زکي آباد 0262446
سپهر/شهرصنعتي 0262533
سربندان 0221546
سرخاب 0262434
سرخده 0221557
سرگل 0292228
سعيدآباد شهريار 0262365
سعيدآبادهشتگرد 0262468
سعيدآبادورامين 0292247
سلطان آباداسلامشهر 0229432
سلمان آباد 0292426
سلمان آباداسلامشهر 0229325
سله بن 0221637
سنقرآباد 0262437
سنگان 0221274
سولقان 0221262
سوهان /آرموت /کش /لهران /تکيه ناوه 0262488
سياهکلان 0261449
سيجان 0261536
سيدآباد 0221543
سيرا/پل خواب 0261524
سيف آباد 0262452
سيمين دشتدمون 0221649
سينک /هنزک 0221435
شريف آباد 0292347
شمس آباد 0229338
شمشک /ديزين 0221355
شهرآباد/صفادشت 0262343
شهرآبادفيروزکوه 0221646
شهرجديد/پرند 0229472
شهرجديد/هشتگرد 0262426
شهرستانک 0261525
شهريار 026232
شهرک /انديشه /فاز1 0262352
شهرک /انديشه /فاز2 0262354
شهرک /انديشه /فاز3 0262355
شهرک /انديشه /فاز4/فاز5 0262334
شهرک /خانه 0229439
شهرک /طالقان کرج 0262472
شهرک /مهندسي /زراعي /هما 0261670
شهرک /ناز 0261680
شهرک جديد/پرديس 0221232
شهرک صنعتي /اشتهارد 0262277
شهرک صنعتي /اميريه /زردبند 0221342
شهرک صنعتي /خاوران 0221244
شهرک صنعتي /عباس آباد 0292342
شهيدآباد 0262344
شيخ حسن 0262522
صالح آباداسلامشهر 0229462
صالح آبادقرچک 0292218
صفرخواجه 0262527
طارند 0292227
طاووسيه 0262438
طرود/سرانزاها 0221634
عرب آبادکوه 0262528
عشق آباد 0292245
علي آبادتپانچه 0229232
علي سيد/اقباليه 0262449
فرخ آباد/زيبادشت 0261688
فردوس 0262346
فشم 0221322
فشند/کوشک زر 0262466
فشندک 0262477
فيروزآبادده خير 0229268
فيروزبهرام اسلامشهر 0229223
فيروزکوه 0221622
فيلستان 0292336
قارپوزآباد 0262459
قاسم آباد/حاجي آباد 0262455
قاسم آباد/شورآباد 0229245
قاسم آباد شهريار /صباشهر0262362
قاسم آبادکهريزک 0229254
قرچک /زيباشهر 0292212
قرمزتپه 0292353
قلعه بلند 0292425
قلعه حسنخان /شهرقدس 0262382
قلعه خواجه 0292427
قلعه مير 0229446
قلعه نواملاک 0292337
قلعه نوخالصه /طالب آباد/چاله ترخان 0292235
قمصراسلامشهر 0229263
قمي آباد 0292322
قوچ حصار/اسماعيل آباد 0229262
قوهه 0262448
قيام دشت 0292343
قيصرآباد 0229275
گچسر 0261528
گرم آبسرد 0221537
گرمابدر 0221334
گرمدره 0261610
گل تپه ورامين 0292236
گل خندان 0221228
گلاهک 0221584
گلندوک /لواسان کوچک 0221452
گلوکان 0221338
گوران 0262485
لزور 0221682
لشگرآباد 0262445
لواسان بزرگ 0221422
ماهدشت /مردآباد 0262238
محمدآباد/محمدشهر/مشکين دشت 0261620
محمدآباد/ولي آبادقرچک 0292219
محمدآبادعربهاورامين 0292424
محمدآباد ويره شهريار 0262376
محمديه اسلامشهر 0229344
مرادتپه 0262283
مرتضي گرد 0229258
مرکزموبايل تهران 091121
مرکزموبايل دوم تهران 091122
مرکزموبايل کرج 091126
مشاع 0221564
معين آباد 0292246
ملارد 0262366
ملک آباد 0262526
منجيل آباد 0229445
منگلان 0262484
مهرآباد 0221575
مورود 0261523
مومج 0221542
مير 0262486
ميگون 0221353
نجف آبادطغان 0292433
نجم آباد 0262537
نسا 0261526
نصيرآباد شهريار 0262395
نصيرآبادقاجار 0229465
نظرآباد 0262532
نيکنام ده 0221443
هرانده 0221652
هشتگرد/ساوجبلاغ 0262422
هفتجوي کرج 0262342
همه سين 0221242
هيو 0262464
وادان 0221566
ورامين 0291
ورديج /واريش 0262257
وسکاره 0221576
وشته 0262474
ولايت رود 0261521
ولدآباد 0261630
وليان 0262457
وهن آباد 0229342
يبارک کرج 0262345
ينگي امام 0262435
يوسف آبادصيرفي 0262377
يوسف آبادقوام 0262358
يوسف رضا 0292242
کاشانک /مرجان آباد 0229236
کتالان 0221635
کرج 0261
کردان 0262433
کردزار 0262373
کرشت 0221255
کرود 0262479
کريم آباد 0292345
کشار/عليا/سفلي 0221277
کلان رسنان 0221465
کلين خالصه 0292324
کمال آباد/کمال شهر 0261470
کمردصنعتي 0221226
کندر 0261532
کندعليا 0221473
کهريزک 0229252
کيلان کوهان /ساران 0221532

 

کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان چهار محال و بختياري:

آقبلاغ 0382485
آلوني 0382552
آليکوه 0382626
آورگان 0382475
ابواسحاق 0382592
ارجنک 0382223
اردل شهرکرد 0382622
ارمند 0382545
اسدآباد 0382344
امام قيس 0382467
امامزاده /دستگرد 0382287
اميدآباد 0382744
ايرانچه 0382276
باباحيدر 0382737
بارده 0382378
باغ انارميلاس 0382546
باغ بهزاد 0382558
برجوئي 0382666
بردبر 0382556
بروجن 0382422
بلداجي 0382464
بن 0382372
بوگر 0382533
بيدله 0382536
بيژگرد 0382477
پيربلوط 0382224
تشنيز 0382296
تومانک 0382388
جغدان 0382636
جوانمردي 0382568
جونقان 0382746
چله گاه 0382549
چليچه 0382757
چم چنگ 0382358
چم خليفه 0382359
چم زين /چليوان 0382366
چم عالي 0382365
چم کاکا/دشتي 0382369
چمن بيد 0382535
چمن گلي 0382782
چنارمحمودي 0382567
چهراز 0382652
حاجي آباد 0382286
حسين آباد 0382486
حيدري 0382385
خراجي 0382292
خوي 0382327
خيرآباد 0382277
دزک 0382285
دستنا 0382288
دشت پاگرد 0382587
دشت زرين 0382775
دشتک 0382634
ده صحرا 0382557
ده کهنه رويگر 0382648
دهنوبروجن 0382432
دهنوگرگ اله 0382537
دهنوميلاس 0382534
دهنوکوهرنگ 0382772
دوراهان 0382483
دورک اناري 0382644
رستم آباد 0382628
زوردگان 0382278
سامان 0382352
سرتشنيز 0382293
سرچاه 0382633
سرخون 0382662
سردشت 0382529
سرمور/ممسني 0382656
سفيددشت 0382456
سلح چين 0382564
سندگان 0382586
سهل آباد/ده سوخته 0382594
سوادجان 0382363
سوده جان 0382346
سورشجان 0382322
سورک 0382274
سوليجان 0382487
سونک 0382547
سيبک 0382468
سيف آباد 0382482
شلمزار 0382262
شمس آباد 0382258
شهريار 0382588
شهرکرد/چالشتر 0381
شوراب 0382368
شوراب کبير 0382361
شيخ شعبان 0382376
طاقانک 0382248
عيسي آباد 0382736
فارسان /کران 0382722
فرادنبه 0382452
فرخ شهر 0382242
فيل آباد 0382752
قلعه تک 0382265
قلعه رشيد 0382643
قلعه ميکلا 0382275
گرمدره 0382362
گشنيزجان 0382294
گل سفيد/دوپلان 0382646
گلوگرد 0382476
گنج /گرداب 0382593
گندمان 0382462
گندمکار 0382672
گهرو 0382268
گوشه /چغاهست 0382742
گوشکي 0382566
لارک 0382386
لردگان 0382522
ليرابي 0382654
مارکده /قوچان 0382356
مال خليفه 0382582
مرادان 0382554
مرغملک 0382328
مصطفي آباد 0382343
معمور 0382539
منج /مشکدوزان 0382543
منجرمويي 0382542
مورچگان 0382473
ميهه 0382773
ناغان 0382637
ناغان لردگان 0382548
نافج 0382272
نصيرآباد 0382478
نقنه 0382434
هاروني 0382336
هرچگان 0382383
هفشجان 0382257
هلوسعد 0382667
هوره 0382364
وانان 0382342
وردنجان 0382384
ياسه چاه 0382392
يان چشمه 0382377
يونکي 0382585
کاج 0382632
کالولک 0382225
کاهکش 0382367
کردشامي 0382474
کلبي بک 0382484
کنارک شهرکرد 0382472
کهيان 0382532
کوهرنگ 0382762


کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان خراسان:

آب جهان /رهورد 0582377
آبرود 0532224
آبقه 0529429
آبگرم 0512279
آبگرک 0582247
آبيز 0562562
آبينه 0529489
آزاده ده 0529326
آزادوار 0572573
آسو 0562229
آشخانه 0585422
آفريز 0562546
آق کاريز 0582242
آلماجوق 0582236
آمند/قره قانلو 0585448
آهنگ 0535623
آواز 0562335
آيسک 0535824
ابارش 0572228
ابدال آباد 0529238
ابراهيم آبادتربت حيدريه 0532744
ابراهيم آبادمشهد 0512536
ابوچناري 0572569
احمدآباد 0552429
احمدآبادآستانه 0532627
احمدآبادتربت جام 0529222
احمدآبادخواف 0532427
احمدآبادسرجام 0512629
احمدآبادقوچان 0582671
احمدآبادمحولات 0532681
اخلمد 0582636
اردمه 0552425
اردوغشن 0552337
اردکول 0562571
ارزنه 0529484
ارسک 0535324
ارغا 0532777
ارگ نوجوي 0572538
اره /آبمال 0512325
ارکان 0585225
ازغند 0532684
اسپيد 0572784
استاد 0585453
استاي 0529433
استير 0572234
اسجيل 0582667
اسحاق آبادتربت حيدريه 0532856
اسحاق آبادنيشابور 0552328
اسدآبادبيرجند 0562322
اسدآبادخواف 0532571
اسدآباددربندي 0529438
اسدآبادرخ 0532334
اسدآبادنهبندان 0562629
اسطرخي 0582437
اسفاد 0562568
اسفدن 0562565
اسفراين 0572722
اسفشاد 0562543
اسفيدان بجنورد 0585222
اسفيوخ 0532229
اسلام آبادبجنورد 0585438
اسلام آبادبيرجند 0562537
اسلام آبادتربت حيدريه 0532747
اسلام آبادقوچان 0582442
اسلاميه 0534229
افچنگ 0572222
افرينه لرستان 0663432
افين 0562549
الست 0572778
النگ امان آباد 0512367
اله آباد 0582443
امام /تقي 0512359
امام قلي 0582374
امان آباد 0552459
امرغان سفلي 0512228
امغان 0529247
اميرآباد 0561225
اميرآباد بجنورد 0585346
انابد 0532726
انارستانک /خانيک برون 0535241
انداد 0512268
انداده 0572532
اوارشک 0512356
اوجان 0562242
ايرج 0572734
ايزي 0572223
اينچه سفلي 0585443
اينچه عليا 0585456
ايوربجنورد 0585342
ايورتربت حيدريه 0532883
اکبرآبادرشتخوار 0532646
بابل الحکم 0532734
باجگيران 0582372
باخرز 0529482
بار 0552455
بارنجگان 0562572
بازارقارناس 0585437
باسفر 0532632
باشتين 0572426
باغجر 0572232
باغچق 0585228
باغستان 0535232
باغشن 0552332
باغشن کچ 0552226
باغلق 0585535
بام 0572773
بايگ 0532282
بتو 0552467
بجد 0562221
بجدن /بژدن 0572379
بجستان 0535622
بجنورد 0584
بدرانلو 0585231
برآباد 0532525
براکوه 0532639
برج /بزنج 0572736
برجک 0532755
بردسکن 0532722
برزل آباد/رضاآباد 0582444
برزنون 0552523
برس 0532328
برغمد 0572525
برقبان 0572621
برود/علي آباد 0529254
برون 0535235
بزد 0529234
بزق 0552426
بزن آباد 0562558
بزنگان 0512563
بسطاق 0535831
بسکاباد 0562527
بشرآباد 0552228
بشرويه 0535322
بشنيج 0552233
بغداده 0535829
بقمج 0582626
بلقان آباد 0572628
بمرود 0562566
بندان 0562628
بني تاک 0529321
بهدادين 0532531
بهمن آباد 0562569
بهکده رضوي 0585444
بوربور 0585248
بورنگ 0562334
بوري آباد 0532227
بوژآباد 0552242
بوژان 0552235
بوژمهران 0552336
بياس آباد 0532573
بيچند 0562626
بيدخت 0535733
بيدسکان 0535233
بيدوي 0532393
بيدک 0585229
بيرجند 0561
بيزه 0572425
بيگ نظر 0582238
بيگان 0582465
بيمرغ 0535742
بيناباج 0562551
بيهود 0562538
پخت 0562365
پرسه سو 0585537
پرمه /فارمد 0512264
پس کمر 0512565
پشته 0529434
پطرو 0532222
پل بند 0529432
پهنائي 0562536
پيرشهيد 0582436
پيش بر 0562557
پيش قلعه 0585428
تاتار 0585259
تاج الدين 0582526
تازه قلعه 0585528
تام ميرزاحسن 0512532
تايباد 0529422
تبادکان 0512251
تپه سلام 0512355
تپه ميراحمد 0512531
تخته جان 0562331
تربت جام 0528
تربت حيدريه 0531
تربقان 0532848
ترپ آذربايجان شرقي 0472348
تقي آباد 0512332
تلخ بخش 0532329
تندک 0572375
تنگل شورعليا 0512328
تنورچه 0532892
توي 0572733
تيتکانلو 0582225
تيزآب 0532435
تيغاب 0562553
تيغدر 0562552
تيمنک 0529253
تکمار 0532788
جابوز 0532778
جاجرم 0585322
جاغرق 0512425
جردوي 0532843
جزين 0535626
جشن آباد 0582545
جعفرآبادتربت جام 0529243
جعفرآبادزاوه 0532398
جعفرآبادقوچان 0582336
جعفرآبادکاشمر 0532783
جغتاي 0572562
جلال آباد 0532751
جنت آبادتربت جام 0529325
جنت آبادتربت حيدريه 0532633
جنت آبادمحولات 0532693
جنگل 0532624
جهان 0572785
جواديه 0532332
جوزان /شيرزن 0582375
جوزقان 0529437
جيزآباد 0529483
جيلو 0552231
جيم آباد 0512353
چاپشلو 0582582
چاج 0562236
چاه دراز 0562665
چاهشک 0512429
چاهک موسويه 0562532
چخماق 0532374
چخماقلو 0585441
چرمشهر 0512255
چرمه 0535828
چرو 0572632
چري 0582226
چشام 0572434
چشمه گل 0529244
چمن آباد 0532428
چمن بيد 0585433
چنار 0532687
چناران بجنورد 0585223
چناران قوچان 0582622
چناران نيشابور 0552334
چنارمشهد 0512276
چنشت 0562363
چهاربرج سبزوار 0572737
چهاربرج مشهد 0512248
چهاربرجي 0529446
چهاربيد 0585344
چهارده 0532437
چهارفرسخ 0562632
چهچهه /پائين ده 0512227
چهل حصار 0572741
چيتگر 0582246
چکنه سفلي 0582392
حاجي آبادبيرجند 0562563
حاجي آبادفردوس 0535731
حاجي آبادنيشابور 0552325
حارث آباد 0572226
حسن آبادبردسکن 0532743
حسن آبادتربت جام 0529245
حسن آبادقوچان 0582251
حسن آبادمحولات 0532685
حسين آباد/رحيم خان 0572578
حسين آبادجنگل 0552428
حسين آبادسرجام 0512361
حسين آبادقوچان 0582435
حسين آبادمشهد 0512238
حصار/گرمخان 0585226
حصارتربت حيدريه 0532285
حصارسرخ /سرآسياب سوران 0512432
حصارمشهد 0512426
حصارنيشابور 0552324
حوض سرخ 0532236
حکم آباد 0572524
حکيم آباد 0582638
خالدآباد 0572743
خانلق 0552462
خانيک 0535734
خانکوک 0535236
خراشاد 0562223
خراشاه 0572343
خرق 0582227
خرگرد 0532434
خرم /عماديه 0532342
خرم آبادتربت جام 0529241
خرم آبادسبزوار 0572537
خرم دره 0585432
خروعليا 0552326
خسروجرد 0572224
خشک 0562544
خضري 0562534
خليل آباد 0532772
خمارتاش 0582243
خنگ 0562237
خواف 0532422
خوان شرف 0562625
خور 0562427
خور/بيجورد 0532753
خوسف 0562422
خوشين 0572729
خيرآبادتايباد 0529436
خيرآبادتربت جام 0529223
خيرآبادتربت حيدريه 0532688
داشلي قلعه 0585529
داغيان 0582235
دافي 0532343
داورزن 0572422
داوودلي 0582248
درح 0562364
درخش 0562323
دررود 0552323
درزآب 0535633
درغانلو 0585255
درفک 0572634
درق 0585335
درگز 0582522
درميان 0562324
درونه 0532737
درکش 0585455
دستجرد 0572782
دستجردآقابزرگ 0552341
دستگرد 0562329
دشت جاجرم 0585337
ده امام 0572565
ده پائين 0532228
دهرود 0511242
دهشک 0562542
دهگاه 0585247
دهلوتلخي 0532387
دهنه اجاق 0572774
دهنه شيرين 0572776
دهک 0562663
دوحصاران 0535833
دوست آباد 0535834
دوغ آباد 0532676
دوغائي 0582231
دولت آبادتربت جام 0529256
دولت آبادتربت حيدريه 0532372
دولت آبادرشتخوار 0532629
دولت آبادسبزوار 0572225
دولت آبادقوچان 0582635
دويدخ 0585531
دوين /چنارسوخته مشهد 0512223
دوين قوچان 0582434
ديزاديز 0582229
ديزباد 0512252
ديزبادعليا 0552339
ديسفان 0535741
رئيسي 0552431
رادکان 0582627
راز 0585522
راستقان 0585527
رامشين 0572547
راه چمن 0572566
رباط جز 0572623
رباط سرپوش 0572231
رباط سفيد 0512366
رباط سمنگان 0529224
رباط سنگ 0532322
رباط قره بيل 0585345
رباط قوچان 0582373
رحمت آباد 0529231
رخنه گل 0512667
رزداب 0532429
رزق آباد 0532842
رسالت 0585431
رشتخوار 0532622
رقه 0535325
رهن 0535748
رهن کاريز/کفکي 0552464
روئين 0572727
رواخ 0572777
روچي 0535738
رودمعجن 0532286
روشناوند 0535747
روم 0562525
رونج 0529239
رياب 0535746
ريوش 0532882
ريوند 0572429
رکن آباد 0532735
زاوه 0532375
زاوين 0512274
زرد 0585429
زرق آباد 0572732
زرقان 0572564
زرمهر 0532689
زشک 0512435
زمند 0572575
زهان 0562548
زوارم 0582432
زورآباد 0572534
زول 0562529
زيارت 0582433
زيبد 0535735
زيدانلو 0582244
زيرک آباد 0532729
زين آباد 0535632
ژرف 0532362
سارمران 0572735
ساق 0532382
ساقي بيک 0552528
سالارآباد 0512331
سبزوار 0571
سده بيرجند 0562533
سده تربت حيدريه 0532433
سرآسياب 0582664
سرايان 0535822
سربالا 0532327
سربيشه 0562362
سرچاه 0552524
سرچاه تازيان 0562342
سرچشمه /هانوزي 0585244
سرحوضک 0532845
سرخس 0512522
سردق 0535625
سرغايه 0512362
سرند 0535238
سرهنگ 0532335
سروآباد/بازمرگي 0512269
سريده 0535629
سرک 0582639
سست 0572739
سعادت آباد 0532635
سعدالدين 0532776
سفيدسنگ 0512664
سقي 0535739
سلامه 0532432
سلطان آبادتربت حيدريه 0532325
سلطان آبادسبزوار 0572622
سلطان آبادمشهد 0512358
سلطان ميدان 0552525
سلمان /خليل آباد 0532431
سلوگرد 0582668
سلولي 0585238
سليماني 0552454
سميع آباد 0529235
سنجد 0582466
سنخواست 0572338
سنگ بست 0512624
سنگان بالاتربت حيدريه 0532626
سنگان پائين تربت حيدريه 0532522
سنگر 0512533
سنگل آباد 0532234
سنو 0535744
سه قلعه 0535826
سهل آباد 0532386
سوخسوهاشم 0585532
سيدآبادسبزوار 0572629
سيدآبادقوچان 0582628
سيدآبادنيشابور 0552232
سيدال 0562631
سير 0532733
سيف آباد 0532749
سيوجان 0562424
سيوکي 0532225
شاخن 0562226
شاداب 0552223
شادمهر 0532683
شامگان 0572373
شانديز 0512428
شاهرخت 0562564
شاهين عليا 0532395
ششتمد 0572372
شعبه 0532644
شفيع 0582228
شفيع آباد 0532727
شم آباد 0572626
شمس آباد 0532691
شهرآباد 0532728
شهرآبادنيروي هوائي 0585446
شهرآبادکرد 0585439
شهرستانک 0572568
شهرطوس 0512267
شهرفيروزه 0552452
شهرک /امام /خميني 0535323
شهرک /امام /رضا 0582438
شهرک /امام /سجاد 0582439
شهرک /رضوي 0512322
شهرک /قدس 0562545
شهرک صنعتي /سبزوار 0572233
شهرک صنعتي /طوس 0511541
شهرک صنعتي /کاويان 0512254
شهرک صنعتي /کلات 0512275
شهرکهنه 0582222
شهن آباد 0532385
شهوار 0532397
شوراب 0552457
شيرتپه 0512527
شيرخان 0572631
شيروان 0582422
شيرک ساجي 0562556
شيليگان 0582564
صالح آباد 0529322
صدخرو 0572432
صفي آبادتربت حيدريه 0532377
صفي آبادسبزوار 0572772
صمديه 0552423
صنوبر 0532223
طارق 0562664
طبر 0585334
طبس 0572627
طبس مسينا 0562325
طبسين 0562627
طرسک 0672377
طرق 0532888
طرقبه 0512422
طوس 0512266
ظاهرآباد 0532745
عارف آباد 0532855
عباس آباد 0572536
عباس آبادتربت حيدريه 0532634
عبدل آبادتربت حيدريه 0532677
عبدل آبادسبزوار 0572572
عبدل آبادنيشابور 0552338
عبس آباد 0532636
عزيزآباد 0572382
عسگريه 0512229
عشرت آباد/ممرآباد 0532841
عشق آبادبجنورد 0585445
عشق آبادمشهد 0512628
عشق آبادنيشابور 0552422
عظيم آباد 0532739
علاقه 0532337
علي آبادبجنورد 0585233
علي آباددامن 0532638
علي آبادسياسک 0512265
علي آبادعليا 0532694
علي آبادقوچان 0582237
علي آبادکشمر 0532736
علي زينل 0582241
عليک 0532381
عمارت 0582232
غلامان 0585524
غني آباد 0535327
فاردق 0532645
فاروج 0582322
فايندر 0532436
فتح آبادتربت حيدريه 0532625
فتح آبادفردوس 0535234
فجرآباد 0582448
فخرآبادتربت حيدريه 0532331
فخرآبادفردوس 0535627
فدافن 0532844
فدرد 0532221
فدشک 0562426
فديشه 0552427
فراشيان 0572567
فرخان 0582234
فرخد 0512202
فرخک 0552224
فردوس 0534
فرشه 0532851
فرگ 0532854
فرمان آباد 0529431
فرهادگرد 0512627
فريزي 0582663
فريمان 0512622
فريمانه 0572571
فسنقر 0572227
فلارگ /بزقنچ 0562235
فندخت 0562567
فورگ 0562332
فيض آبادتربت حيدريه 0532672
فيض آبادسبزوار 0572438
قائن 0562522
قارضي 0572783
قازقان 0512327
قاسم آباد 0532572
قاسم آبادبزرگ 0512363
قاسم آباددهنه 0552433
قاضي 0585426
قدمگاه 0552322
قره قويونلو 0582527
قزل قارشي 0572526
قزلر 0585457
قطن آباد 0552227
قلعه آقاحسن 0532378
قلعه باخزر 0529486
قلعه بالا 0532847
قلعه حسن 0582467
قلعه سرخ 0529236
قلعه شير 0529246
قلعه گک 0529228
قلعه نو 0512626
قلعه نورودآب 0572822
قلعه نوشفيع آباد 0572533
قلعه نوصفي آباد 0532391
قلعه نوکلات 0512281
قلعه ني 0532389
قلندرآباد 0512662
قله زو 0512273
قنبرباغي 0572779
قوچ پلنگ 0532857
قوچان 0581
قوژدتربت حيدريه 0532852
قوژدفردوس 0535745
قوش خزاعي 0512526
قوش عظيم 0512525
قوشنجان 0552222
قومنجان 0562531
قياص آباد 0582629
گازار 0562227
گبودان 0532732
گرماب تربت حيدريه 0532336
گرماب نيشابور 0552453
گرمه 0585325
گرو 0512277
گريمنج 0562559
گرينه 0552335
گريوان 0585224
گزيک 0562326
گزکوه 0582325
گستج 0535239
گسک 0562239
گل 0562425
گلبهار 0582632
گلبو 0552424
گلسرا 0532363
گلمکان 0582633
گلي 0585232
گليان /حصارپهلوانلو 0582441
گمرک دوغارون 0529427
گناباد 0535722
گنبدلي 0512529
گوارشک 0512261
گوش لاغر 0529323
گيسور 0535743
گيفان 0585525
گيو 0562366
لائين نو 0512263
لطف آبادقوچان 0582562
لطف آبادنيشابور 0552237
لنگر 0585239
لنگرعزيزآباد 0585435
لوجلي 0582462
ماريان 0512234
ماژان 0562428
مايوان 0582224
مجتمع /فولاد/آبقو 0552225
مچ 0572376
محسن آباد 0552342
محمدآبادبجنورد 0585427
محمدآبادتربت جام 0529255
محمدآبادتربت حيدريه 0532628
محمدآبادشوقان 0585332
محمدآبادعليا 0562539
محمدآبادگفت 0572574
محمودآباد 0529226
محمودآبادعليا 0529229
محمودي 0572742
مختاران 0562238
مرغزار 0532384
مرنديز 0535628
مرکزموبايل مشهد 091151
مزار 0535635
مزداب 0562232
مزداوند 0512562
مزرج 0582223
مزينان 0572433
مژن آباد 0532529
مشهد 0511
مشهدريزه 0529428
مشکان 0572624
مصعبي 0535827
مظفرآباد 0532738
معدن /سفلي /و/عليا 0552463
معدن سنگان 0532527
معدن قلعه زري 0562433
مغان 0512438
مقصودآباد 0582239
مقيسه 0572435
ملک آبادتربت حيدريه 0532643
ملک آبادمشهد 0512352
منصوري 0535634
مهدي آبادرشتخوار 0532631
مهدي آبادکاشمر 0532782
مهر 0572423
مهرآباد 0532438
مهران کوشک 0535237
مهمانک 0585425
مهموئي 0562228
مهنان 0585234
مهنه 0532682
مهويد 0535231
موچنان 0582637
مود 0562222
موسي آباد 0529248
مومن آباد 0529242
ميامي 0512326
مياندهي 0532697
ميرآباد 0552229
ميريک 0562231
نامق 0532889
نامن 0572424
ناي 0532849
نجف 0585436
نجف آباد 0582327
نريماني 0512354
نسر 0532324
نشتيفان 0532526
نصرآباد 0529232
نصرالدين 0562343
نصيرآباد 0532388
نقاب /معصوم آباد 0562423
نقاب تربت حيدريه 0532779
نقاب سبزوار 0572522
نقندر 0512427
نهبندان 0562622
نوبهار 0582669
نوخندان 0582542
نوده انقلاب 0572625
نوده بام 0572775
نوده پشنگ 0535749
نوده تربت جام 0529252
نوده چناران 0585227
نوروزآباد 0552238
نوزاد 0562328
نوسرانوميري 0552522
نوغاب 0562327
نوغاب پسکوه 0562554
نوفرست 0562224
نوق تربت حيدريه 0532637
نوق فردوس 0535631
نيازآباد 0532528
نيرآباد/توزنده جان کهنه 0552466
نيشابور 0551
نيل آباد 0529227
هدک /سربرج 0532752
هفت خانه 0532787
همت آبادتربت جام 0529481
همت آبادتربت حيدريه 0532686
همت آبادزماني 0552461
همت آبادشهرگهنه 0552456
هندولان 0562338
واشان 0562244
ورزگ 0562528
ويراني 0512437
يادگار 0529251
ياس تپه 0512535
ياقوتين 0529233
يام 0582329
يحيي آباد 0572384
يدک 0582233
ينگه قلعه 0582463
ينگه قلعه /شمس 0552458
يونسي 0535624
يکه سعود 0585526
کاخک 0535737
کارخانه /قند/فريمان 0512625
کارخانه /قندجوين 0572529
کاريز 0529426
کاريزمحمدجان 0512665
کاريزنو 0529225
کاريزک ناگهاني 0532376
کاريزکهندل 0529327
کاستان 0585452
کاشمر 0532822
کاظم آباد 0532741
کال چغوکي 0512368
کال زرکش 0512257
کامه عليا 0532232
کاهه 0532785
کاهوچناران 0582666
کاهودرگز 0582528
کاهيچه 0532379
کبودان /همايون 0562555
کت 0532641
کته شمشيرسفلي 0512666
کته شمشيرعليا 0512668
کچولي 0512534
کدکن 0532323
کراب 0572235
کرات 0529435
کرديان 0529493
کرغند 0562547
کرف 0585336
کرند 0535326
کريمو 0535832
کريک 0585442
کسرينه 0532853
کسکن 0572236
کشانک 0585434
کشک آباد 0585451
کشکک 0532394
کلات سبزوار 0572731
کلات فردوس 0535736
کلات نادر 0512272
کلاته اله نظر 0512538
کلاته بزرگ 0529249
کلاته چنار 0585458
کلاته شادي 0532781
کلاته عرب 0572527
کلاته ملامحمد 0582376
کلاته ميمري 0572528
کلاته نو 0532746
کلانتر/کيکانلو 0585447
کميز 0572431
کندر 0532775
کندکلي 0512528
کنگ عليا 0532392
کنويس 0512258
کنک 0512436
کهنه 0572576
کوران ترکيه 0582326
کورده 0512245
کوسه /الخالص 0582464
کوشه 0532725
کوشکي /جوشقان 0572738
کوشکي ترکمن 0585459
کوشکي کيکانلو 0585449
کيذور 0572374

 

 

کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان خوزستان:

آب گرمک عليا 0612652
آبادان 0631
آبژدان 0682265
آسياب 0652328
آغاجاري 0672322
آلبوعفري 0612448
ابوالعباس 0692436
ابوشانک 0632234
ابوصدرين 0632279
ابيتر 0642569
احمدمولا 0642575
ارمش 0672533
اروندکنار 0632272
اسدآباد 0672248
اسلام آباددزفول 0642257
اسلام آبادعليا 0672252
اسلام آبادمسجدسليمان 0682263
الباجي 0612252
الهائي 0612226
ام الطمير 0612242
امامزاده /عبداله 0652427
اميديه 0652322
اميرالمومنين 0652334
انجيرک 0642253
انديمشک 0642422
اهواز 0611
ايذه 06235
بارانگرد 0692434
بازارچه مرزي /شلمچه 0632431
باصدي 0692238
باغملک 0692422
بدراني 0632334
برآفتاب 0692483
برديه يک 0612442
بروايه يوسف 0612269
بستان 0612522
بلاديه 0642271
بلوارناظر 0642442
بندبال 0642268
بندر/ماهشهر 0652232
بنه رحيمه 0642576
بنوت بالا 0642266
بهبهان 0671
بهر 0612254
بوزي 0632333
بيت صيوان 0692245
بيت واوي 0612274
بيدروبه 0642453
پايانه /بندر/امام /خميني 0652264
پايگاه /پنجم شکاري 0692267
پتک جلالي 0692473
پسکره 692482
پشت پيون 06229
پيرآباد 0672233
ترکالکي 0612682
تل گوينه 0672261
تنگه مرکزي 0632232
تکيه 0692439
ثوامر 0632236
جااردو 0642455
جاته 0642256
جايزان 0672522
جريه سيدمحمد 0642545
جزيره /مينو 0632472
جسانيه بزرگ 0612236
جفال 0632332
جلاليه 0612446
جليزه حنظله 0612454
جليزيه رضا 0612452
جنت مکان 0612676
جنگيه /عميره 0611526
جولکي 0672532
چاه سالم 0652326
چغاميش 0642262
چگارمان 0682422
چلچلک 0692437
چم 0672268
چم خلف عيسي 0652424
چمگلک 0642437
چميان 0612273
چنارستان 06261
چوئبده 0632244
حسام آباد 0612651
حسين غليم 0642581
حسينيه 0642452
حفارشرقي 0632432
حميديه 0612222
خرمشهر 0632422
خسرج راضي حمد 0642579
خشان 0642546
خلف مسلم 0642539
خنافره 0632337
خويس 0642563
دارخوين 0632335
دره ني 0692484
درونک 0672267
دريسيه سفلي 0632354
دزفول 0641
دغاغله 0612232
ده صفر 0672535
ده ملا 0652425
ده کهنه موزرم 0692563
ده کيان 0692564
دهدز 0692562
دهکده 0612225
دوبندار 0642443
دودانگه 0672244
دوراهي اسلام آباد 0692475
دوکوهه 0642445
ديلم 0612646
راسوند 0692533
رامشير 0692262
رامهرمز 0691
رده سادات 0632235
رستم آباد 0692242
رضاآباد/عوض آباد 0682225
رفيع 0612464
رميله 0692266
رودزرد 0692325
زرگان /ابوفاضل 0612326
زويه 2 0612647
زيدون 0672262
سادات حسيني /ملاح 0692567
ساريه 0612445
سالمي 0632344
سددز 0642444
سدشاور 0642582
سربندر 0651
سرحاني 0692474
سردارآباد 0612644
سردشت دزفول 0642322
سرگچ 0682424
سرله 0692479
سلطان آباد 0692232
سماله 0612687
سميده 0612466
سوسنگرد 0612422
سويداني 0612449
سويره 0652332
سياه منصور 0642246
سيد/حسين /موسوي /نور 0612259
سيدرضي 0642534
سيدعباس 0642566
شادگان 0632322
شليلي بزرگ 0612639
شهروئي 0672234
شهرک /آزادي 0642435
شهرک /ابوذرغفاري 0642524
شهرک /امام /حسين /صفي آباد 0642243
شهرک /امام خميني دزفول 0642247
شهرک /انقلاب 0642248
شهرک /بنه حاجات 0642273
شهرک /بهرام 0642535
شهرک /توحيد/شهرک /شمس آباد 0642244
شهرک /حربن رياحي 0642572
شهرک /حمزه 0642225
شهرک /خيبر 0642258
شهرک /سلمان 0642532
شهرک /سيدنور 0642264
شهرک /شهيد/اسدپور 0682426
شهرک /شهيد/بهشتي اهواز 0612634
شهرک /شهيد/بهشتي دزفول 0642272
شهرک /شهيد/چمران شوشتر 0612677
شهرک /شهيد/چمران ماهشهر 0652242
شهرک /شهيد/رجائي 0612632
شهرک /شهيد/شرافت 0612645
شهرک /شهيد/محمدي 0612685
شهرک /شهيد/مدني /دزفول 0642438
شهرک /شهيد/مدني /سربندر 0652263
شهرک /شهيد/مطهري 0642263
شهرک /شهيد/منتظري 0642242
شهرک /شهيد/کريمي 0642254
شهرک /طالقاني 06248
شهرک /طالقاني دزفول 0642232
شهرک /طالقاني ماهشهر 0652426
شهرک /عدالت 0642238
شهرک /محمدبن جعفر 0642227
شهرک /مسلم بن عقيل 0642567
شهرک /مهاجرين 0642255
شهرک /نورمحمدي 0612637
شهرک /وحدت 0672251
شهرک صنعتي /الباجي 0612266
شهرک صنعتي /خرمشهر 0632452
شوش /عمله سيف /شهرک /شهيد/دانش 0642522
شوشتر 0612622
شيبان 0612327
شيخ زهراو 0612239
شيخ صالح 0612451
شيخ علي اصغر 0642568
شيرين آب 0642325
صالح داوود 0642544
صالح مشطط 0642543
صفحه 2 0612279
صيدون 0692472
طراح سيدعلي 0612229
طره بخاخ 0632245
طره خضر 0632238
ططرآباد 0682329
طلاور 0692476
عبدالخان 0642562
عبودي 0632347
عرب اسد 0612649
عرب حسن 0612636
عشاره بزرگ 0612283
علي آباد 0642439
عوده 0612249
عين دو 0611380
غوابش 0612455
غيزانيه بزرگ 0612248
غيزانيه کوچک 0612247
قالندعليا 0672246
قلعه تل 0692432
قلعه چنعان 0611527
قلعه خواجه 0682262
قلعه شمس آباد 0642265
قلعه لور 0642432
قلعه کعبي 0672264
گبيريک 0612256
گتوند 0612672
گچ گرسا 0682326
گرگرعليا 0652245
گروه /پدافندهوائي 0672255
گلگه دره يک 0642454
گلگير 0682223
گمبوعه بزرگ 0612255
گوريه 0612642
لالب 0692438
لالي 0682322
لران 0692435
لنگر 0612648
لنگيرات 0672265
مالک اشتر 0642577
مالکيه 0612447
مجتمع /پتروشيمي /بندر/امام /خميني 0652255
مجتمع /پتروشيمي /رازي سربندر 0652266
مربچه 0692236
مرعي 0612444
مرکزموبايل اهواز 091161
مزرعه يک 0642578
مسجدسليمان 0681
مشراگه 0692268
مشهدتشان 0672237
ملاثاني اهواز 0612322
منازل سازماني /دشت آزادگان 0612263
منصوريه 0672235
منطقه اقتصادي /بندر/امام /خميني 0652262
منيوحي /ابوخضراوي 0632275
مهدي آباد 0612643
ميان آب دزفول 0642565
ميانکوه 0652325
ميداوودسفلي 0692433
ناصرآباد 0652428
نهرمسلم 0632342
نهرمضيف 0632352
هفت تپه 0642234
هفت چشمه شهيدان 0682224
هفتگل 0692322
هنديجان 0652422
هورت عاگول 0612467
هوفل شرقي 0612453
هويزه 0612462
ويس اهواز 0612333
ويسي 0672253
يزدنو 0612468
يکاويه يک 0612267
کردستان 0672238
کره سياه تلخ 0672243
کريت برومي اهواز 0612245
کشتيراني /بندر/امام /خميني 0652252
کلگه زار 0672247
کنارپير 0612638
کهباد 0612538
کهباددو 0692537
کهنگ 0642252
کوت سيدسلطان 0612336
کوت سيدنعيم 0612438
کوشک 0682222
کوشکک 0612686


کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان زنجان :

آب بر 0242282
آبي سفلي 0242456
آرکوئين 0242386
آزادسفلي 0242252
آق کند 0242385
آقچه قيا 0242454
آمادگاه ميثم 0242247
ابهر 0242522
احمدکندي 0242377
اردجين 0242568
ارشت 0242673
ارمغانخانه 0241224
ارهان 0242578
الگزير 0242565
امين آباد 0242253
انذر 0242297
انگوران 0242353
اينچه رهبري 0242387
بزين 0242472
بلکه شير 0242442
بناب 0241246
بوئين 0242592
بوغداکندي 0242244
بيجقين /ورجوشان 0242439
پري 0242323
پيرزاغه 0242574
تسکين 0242674
تشوير 0242292
تهم 0242232
توپقره 0242447
توزلو 0242478
جرين 0242428
جوقين 0242378
چرگر 0242576
چسب /نکتو 0242388
چورزق طارم 0242286
چورزق معجزات 0242237
چوزک 0242455
حسام آباد 0242466
حصار 0242434
حصارمشمپا 0242272
حلب 0242382
حي 0242473
خدابنده /قيدار 0242422
خرمدره 0242552
خنداب 0242443
خيرآباد 0242588
درام 0242288
درسجين 0242537
دستجرده 0242283
دندي 0242352
دوتپه سفلي 0242432
ديزج آباد/سايان 0241729
رجعين 0242268
رحمت آباد/اسپاس 0242538
رزه بند 0242295
زرين آبادايجرود 0242372
زرين آبادخدابنده 0242462
زنجان 0241
سانسيز/قلات 0242289
سجاس 0242433
سعيدآباد 0242392
سلطانيه 0242582
سنبل آباد 0242593
سهرورد 0242435
سهرين 0241223
سوکهريز 0242566
شريف آباد/نورين 0242528
شهرک /ايجرود 0242398
شهرک روي /اژدهاتو 0241238
شهرک صنعتي /زنجان 0241222
شوير 0242573
شيت 0242672
شيوه 0242383
صائين قلعه 0242562
عميدآباد 0242567
غلام ويس 0242474
قره بلاغ 0242587
قره بوته 0242263
قروه 0242536
قلتوق 0241234
قلعه حسينيه 0242564
قولي قصه 0241273
گرماب 0242482
گل تپه 0242475
گلابرسفلي 0242384
گوزل دره 0242584
گوگجه قيا 0242245
گوندره 0242457
گوهر 0242293
گيلانکشه 0242285
گيلوان 0242284
لاچوان 0242438
مامالان /پرچم 0242298
ماه نشان 0242322
محمدآباد/بولاماجي 0242458
محمدخلج 0242467
محمودآباد 0242436
مزيدآباد 0242448
مشمپا 0242267
مشکين 0241243
ملاپيري 0242394
مهرآباد 0242265
ميموندره 0242534
نصيرآباد 0242572
نعلبندان 0242452
نورآباد 0242446
نيماور 0241225
نيک پي 0242262
هزاررود/آستاگل 0242287
همايون 0241248
هندي کندي 0242294
هيدج 0242575
والارود 0242236
وني سر 0242296
وير 0242586
يامچي 0241226
ينگي کندسيدلر 0242376
ينگيجه 0242227
يوسف آباد 0242585
کاوند 0242233
کبودچشمه 0242577
کرسف 0242445
کهلا 0242468


کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان سمنان:

آرادان 0232454
آستانه 0232557
آهوانو 0232538
ابراهيم آباد 0274644
ابرسيج شاهرود 0274538
ابرشاهرود 0274542
اروانه 0232346
افتر 0232338
اميرآباد 0232572
ايوانکي 0232462
باغچه 0274646
بدشت /سعدآباد 0274336
برم 0232535
بسطام شاهرود 0274522
بق 0232533
بيابانک 0232342
بيارجمند 0274722
بکران شاهرود 0274632
پادگان /چهل دختر 0274545
پادگان /نيروي هوائي سمنان 0232332
پرو 0274536
تلوبين 0274638
تويه دروار 0232585
تويه رودبار 0232541
جزن گز 0232537
جيلان 0274552
چاشم 0232372
حاجي آباد 0232453
حداده /کلاته ملا 0274328
حسين آباددولاب 0232534
حسين آبادزنده 0274548
حسين آبادکالپوش 0274633
خورزان 0232583
خيج 0274543
دامغان 0232523
داورآباد 0232456
درجزين 0232358
دروار 0232582
دستجرد 0274734
دشت شاد 0274634
ده ملاشاهرود 0274326
ديباج چهارده 0232532
رشم 0232548
رويان /ديزج شاهرود 0274327
ري آباد 0274648
ريکان 0232452
سرخه 0232322
سطوه 0274344
سمنان 0231
شاهرود 0273
شهرک صنعتي /ايوانکي 0232488
شهرک صنعتي /دامغان 0232521
شهرک صنعتي /شاهرود 0273332
شهرک صنعتي /علي آباد 0232477
شهرک صنعتي /والفجرگرمسار 0232444
شهميرزاد 0232366
صيدآباد 0232586
طرود 0274362
عبداله آباددامغان 0232587
علاء 0232344
فرات 0232584
فرومدشاهرود 0274635
فند/شه سفيد 0232433
فولادمحله 0232368
فيروزآباد 0274652
قدرت آباد 0232588
قدس 0274645
قلعه شوکت /و/خوريان 0274342
قلعه نوخالصه 0274338
قلعه نوخرقان شاهرود 0274534
گرمسار 0232422
گيورشاهرود 0274732
لاسجرد 0232335
مايان /وامرزان 0232547
مجن شاهرود 0274537
محمدآباد 0232432
محمدآبادجودانه شاهرود 0274642
مزج 0274547
معلمان 0232544
مهدي شهر 0232362
مهماندوست 0232536
مومن آباد 0232355
مومن آباددامغان 0232568
ميامي شاهرود 0274622
ميان آباد 0274544
ميغان شاهرود 0274535
نام نيک 0274636
نردين شاهرود 0274637
نعيم آباد 0232545
يونس آباد 0274343
کردآباد 0274656
کرنگ 0274643
کلاته خيج شاهرود 0274532
کلاته رودبار 0232542
کلاته سادات 0274654
کهن آباد 0232457
کوه زر 0232546

کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان سيستان و بلوچستان :

آبادان 0548225
آسپيچ محمدي 0548525
آشار 0548464
ابتر 0548222
اديمي 0544422
اسپکه 0548722
اسفند 0548336
اسفندک 0548528
اسماعيل آباد 0543426
اسکل آباد 0543524
ايرانشهر 0547222
ايرندگان 0543432
بابسکان 0548478
باتک 0548467
بافتان 0546626
برشک 0548727
بريس 0546324
بزمان /گيمان 0548322
بمپور 0548252
بنت 0546772
بنجار 0544222
پارود 0548472
پايگاه هوائي 0546428
پزم 0546426
پسابندر 0546327
پسکوه 0548626
پشامک 0548482
پلان 0546326
پيپ 0548723
پيشين 0546623
تمندان 0543526
تيمورآباد 0544357
جالق 0548582
جزينک 0544325
جلگه چاه هاشم 0548324
جنگل 0548471
جهان تيغ 0544224
جکيگور 0546624
چابهار/منطقه آزاد 0545222
چانف 0548726
چاه شور 0548335
چاه علي 0548337
چاه گيجي 0548334
حسن خون 0544321
حميري 0546565
حيط 0548466
خاش 0543422
خراشادي 0544351
خمر 0544264
خمک 0544324
خوشين 0542729
خيرآباد 0548773
دامن 0548223
درگس 0546321
دز 0548475
دشت اميرنظام 0544326
دلگان 0548323
ده پيران 0544425
ده رئيس 0543434
دهان 0546771
دهپابيد 0543523
دهک 0548526
دوست محمدخان /ميان کنگي 0544262
راسک چابهار 0546622
رمين 0546222
ريگ ملک 0543327
زابل 0542222
زابلي 0548672
زاهدان 0541
زرآباد 0546429
زهک 0544322
ژاله اي 0544225
ساربوک 0546563
سبزگزپشتکوه 0543433
سراوان 0548522
سرباز 0548462
سرسوره 0548621
سرگه 0543328
سفيدابه 0544421
سنگان 0543428
سه کوهه 0544355
سوران 0548622
سيب سولان 0548623
سيرکان 0548652
سيف آباد 0548724
شاردر 0548461
شندان 0548628
شهردراز 0548224
شهرک /قرقري 0544263
صديق زهي 0546325
طيس 0546224
عباس آباد 0543431
علي آباد 0548469
عورکي 0546334
غلامعلي 0544426
فنوج 0548752
فيروزه اي 0544358
قائم آباد 0544424
قاسم آباد 0548251
قصرقند 0546562
قلعه نو 0544332
گدامدر 0548674
گدکلو آذربايجان شرقي 0422849
گريکان 0548481
گشت 0548527
گل محمدبيک 0544223
گلخاني 0544423
گورناگان 0548477
گوري 0544328
گوهرکوه 0543525
لهاباد 0548465
لوتک 0544356
مجتمع /علي اکبر 0544354
مجتمع /محمدشاه کرم 0544323
محترم آباد 0548756
محمدآبادايرانشهر 0548253
محمدآبادزابل 0544352
مخت 0546521
مسکوتان 0548754
مغ ايتک 0548473
ملوران 0546528
ملک حيدري 0544329
منديلان 0544266
ميرآباد 0548254
ميرجاوه زاهدان 0543322
ميلک 0544265
مينان 0548476
ناصرآباد 0548625
ناصري 0543429
ناهوک 0548584
نجف آباد 0543427
نصرت آباد 0543362
نصيرآباد 0548468
نگور 0546322
نوبنديان 0546323
نوک آباد 0543522
نوک جوب 0548255
نيک شهرچابهار 0546522
هدار 0546625
هيت 0546564
هيچان 0546527
هيدوچ 0548627
واصلان 0544334
يادگار 0544331
کافه بلوچي 0548479
کتيج 0548755
کرباسک 0544221
کله گان 0548585
کنارک 0546422
کنت ايرانشهر 0548624
کهن مگار 0548673
کهير 0546425
کهک 0544327
کوپچ 0548725
کوه ميتک 0548463


کد تلفن شهر ها و شهرستان هاي استان فارس :


آب باريک 0752439
آب پرده 0711678
آب جهان 0732666
آباده 0751
آباده طشک 0732572
آباده مرشدي 0752331
آبسرد 0792336
آبگرم 0712565
آرجويه 0791275
آرودان 0782653
آسپاس 0752464
آسمان جرد 0792346
آشنا 0782459
آغصه 0782225
آهنگري 0722433
ابنو 0712732
ابوالوردي 0729724
احمدآبادشيراز 0712639
احمدآبادمرودشت 0729472
احمدمحمودي 0782337
اربابي سفلي 0712567
ارد 0782226
اردکان سپيدان 0712722
ارسنجان 0729762
استهبان 0732422
اسفيان 0712738
اسلام آبادجهرم 0792431
اسير 0782624
اسکان عشاير 0722423
اشکنان 0782572
افزرشمالي 0792435
اقليد 0752422
امامزاده /اسماعيل 0752443
اميرحاجيلو 0732377
انارستان 0721239
انارک 0752361
انجيره 0729465
اهل 0782577
اوز 0782362
اياسجان 0712763
ايج فسا 0732426
ايزدخواست 0752226
ايزدخواست باصري 0712264
اکبرآبادششده 0732378
اکبرآبادقرآن 0711242
اکبرآبادکوار 0712574
باب انار/خفر 0792322
بابائي 0752465
بابامنير 0722482
باباميدان 0722432
باجگاه 0711275
بادنجان 0791276
باغ 0782246
باغ صفا 0752335
باغ کبير 0792347
باغان 0782461
بالاده بيرم 0782425
بالاده کازرون 0722236
بالاشهر 0792337
بانش 0712766
بايگان 0712645
باينوج 0732649
برايجان 0792338
برج سيد 0722265
برشنه 0712727
برگان 0732634
برم سياه 0722461
بريانک 0728451
بريز 0781228
بريسکان 0732642
بزن 0711620
بسترم 0732585
بلغان 0782324
بنارويه 0782325
بندامير 0712466
بندوبست 0792445
بنه سيدرضا 0722269
بنوان فسا 0732473
بهجان 0791274
بهرغان 0712728
بهروزآباد 0732668
بهمن 0752225
بوانات /سوريان 0752322
بورکي 0728623
بورکي عليا 0722266
بوشيگان 0721248
بياده 0732667
بيدزرد 0711779
بيدشهر 0782365
بيدگل 0728627
بيدک 0751233
بيرم لار 0782422
بيغرد 0782455
بکان 0752442
بکيان 0729665
پاسخن فسا 0732644
پاقلات 0782545
پرزيتون 0712652
پسبند 0782546
پل آبگينه 0721241
پنگرويه 0782521
پورنجان 0722296
تادوان 0792326
تربرجعفري 0712273
ترمان 0782533
تفيهان 0711775
تل بيضا 0712767
تل کهنه /زيردو 0722464
تل کوهک 0721228
تلمبه خانه حسني 0712772
تمشولي 0732579
تنگ چوگان 0722249
تنگ حنا 0732587
تنگ روئين 0792427
تنگ کرم 0731226
توجردي 0752334
تيزآب 0732646
جايدشت 0712632
جرسقان 0711780
جرمشت 0791277
جره 0722226
جشنيان 0728628
جعفريه 0752337
جلودر 0729763
جليان 0732325
جمال آبادارسنجان 0729765
جمال آباددرودزن 0728633
جهان آباد 0728629
جهرم /حيدرآباد 0791
جواديه 0729764
جونان 0732654
جويم 0782322
جوکان 0712641
جيسقان 0729723
چاه سوارآقا 0732578
چاه شرف 0782538
چاه طوس 0782456
چاه عيني 0782672
چاه گز 0732576
چاه نهر 0782254
چاه ورز 0782526
چاه کور 0782677
چرگ /جليل آباد 0792341
چشمه رعنا 0752432
چغان 0782338
چمن مرواريد 0732637
چهارطاق 0722451
چهل چشمه 0711874
حاجي آباد 0732722
حاجي آبادموزي 0722229
حاجي آبادنقش رستم 0728424
حسامي 0752384
حسن آبادآباده 0752433
حسن آبادسنجرلو 0729461
حسن آبادفسا 0732652
حسين آبادتل کمين 0728474
حسين آبادرستم 0722492
حسين آبادلياقت 0729768
حسين آبادکام فيروز 0729668
حسين زائري 0772631
حشمتيه 0751228
خان زنيان 0711872
خانگهدان /خاوران 0792335
خانيمن 0729663
خبريز 0729766
خرامه 0712462
خرمي 0752355
خسروشيرين 0752434
خسويه 0732732
خشت 0722262
خشت /رکن آباد 0782576
خلف طاهونه 0728425
خلور 0782232
خليلي 0782233
خنج 0782452
خنجشت 0752435
خواجه جمالي 0732573
خورکش 0752336
خوزي 0782527
خومه زار 0722447
خيرآبادتوللي 0712465
خيرگو 0782673
دادين 0722246
داراب 0732622
داراکويه 0732379
دارنگون 0711870
داريون 0712233
دالين 0712725
دامچه 0782326
درب قلعه 0732427
دره باد 0728475
دره شور 0732725
دروافسا 0732735
درودزن 0728622
دريس 0721227
دزکرد 0752463
دستچه 0732222
دشت آزادگان 0712775
دشت ارژن 0711876
دشتي 0782235
دشتک ابرج 0728621
دشمن زياري 0712777
دلخان 0712731
دنگز 0781239
ده بيد 0728433
ده بيد/خرم بيدآباده 0752352
ده پاگاه شيراز 0712726
ده پاگاه کازرون 0722231
ده چاه 0732554
ده خيرعليا/جنت شهر 0732632
ده شيب 0712572
ده شيخ 0782536
ده فيش 0782328
ده مورد 0732577
ده ميان 0782253
ده کپ محمودي 0712773
دهدق 0751234
دهرم 0712666
دهقانان 0712471
دهنوبيدزرد 0711772
دهنوحاج هدايت 0782528
دهنوسروستان 0712528
دهنوغيب الهي 0782675
دهنوفسا 0732738
دهنوقلندري 0711875
دهنومقيمي 0722434
دهک 0711770
دهکويه 0781236
دوان 0721243
دوبران 0732726
دوبرجي فسا 0732762
دودج 0712245
دوزه 0791272
دوگان /جرغه 0732374
دولت آبادفسا 0732656
دوکوهک 0711675
ديده بان 0782237
ذرات 0712579
ذيقان 0782654
راشک 0712737
راهنويه 0729448
رحمت آباد 0712427
رحيم آباد 0732356
رزمنجان 0728626
رستاق 0732662
رشن آباد 0722245
رضاآباد/ميان رودآباده 0752444
رضاآبادکازرون 0722247
رودبال 0712735
رونيزسفلي 0732463
رونيزعليا 0732462
زاهدشهر 0732352
زراره 0729632
زرجان 0792324
زرقان 0712422
زرگران 0728431
زروان 0782238
زنجيران 0712636
زنگنه 0711871
زنگنه /فسا 0732375
زنگي آباد 0728438
زيرآب فسا 0732733
ساچون 0732734
سده اقليد 0752462
سده لار 0782462
سراوان جنجان 0722469
سرمشهد 0722234
سروستان آباده 0752329
سروستان شيراز 0712522
سعادت آبادشوشتري 0729429
سعادت شهر 0729722
سقاآباد 0712464
سلطان آباد 0712475
سورمق 0752236
سيدان 0729422
سيدحسين عموئي 0722242
سيريزجان 0722251
سيف آبادلار 0782458
سيف آبادکازرون 0721235
سيگارلار 0782535
سيمکان 0752332
سيوند 0729456
شاپورجان 0711771
شرفويه 0782332
ششده 0732372
شهبازخاني 0722268
شهرآشوب 0752446
شهرپير 0732727
شهرجديد/صدرا 0712226
شهرصنعتي بزرگ /شيراز 0711774
شهرميان آباده 0752436
شهرک /ابرج 0728625
شهرک /الغدير 0732633
شهرک /امام /خميني 0792434
شهرک /امام /رضا 0732557
شهرک /امام فسا 0732556
شهرک /امام لار 0782626
شهرک /ايثار 0712469
شهرک /ثاراله فسا 0732638
شهرک /خارا 0728473
شهرک /علي آبادپشگان 0792436
شهرک /فتح المبين 0732635
شهرک /قلات 0792437
شهرک /هنگام 0792438
شهرک /والفجر 0732663
شهرک /وليعصرفسا 0732665
شهرک /وليعصرمرودشت 0728443
شهرک صنعتي /آب باريک 0712445
شهنان 0732647
شهيدآبادآباده 0752362
شهيدآبادشيراز 0712768
شورآب 0729769
شورجستان 0751235
شول ساروئي 0728442
شيخ عبود 0712769
شيدان 0752326
شيراز 0711
شيراسپاري 0722465
صادق آباد 0732551
صحرارود 0731223
صغاد 0752222
طاهونه 0792327
طسوج 0712573
طشک 0732581
ظفرآباد 0711773
علويه /باباعرب 0792365
علي آباد/جهرم 0792342
علي آبادسرتل 0712761
علي آبادشمس 0732474
علي آبادعليا 0729667
علي آبادقره باغ 0711778
علي آبادلار 0781242
علي آبادملک 0729767
علي رسيده 0729726
عمادآباد 0728444
عمادده 0782243
غوري 0732555
غياث آباد 0732326
فاروق 0729454
فاضلي 0782525
فتح آباد 0728427
فتح آبادفسا 0732639
فتح آبادقيرجهرم 0792428
فتح آبادکوار 0712581
فخرآباد 0752323
فداغ 0782252
فدامي 0732763
فدشکويه فسا 0732357
فراشبند 0712662
فساء 0731
فشان 0792332
فهليان 0722437
فيروزآباد 0712622
فيروزي آباده 0751229
فيروزي مرودشت 0728437
فيشور 0782464
قائميه 0722222
قادرآبادآباده 0752365
قاسم آباد 0732376
قاسم آبادساروئي 0728446
قاضيان 0752359
قاليني 0792344
قشلاق 0752363
قصراحمد 0712569
قصرقمشه 0711642
قطب آباد 0792362
قطرويه 0732553
قلات شيراز 0711674
قلات لار 0782374
قلاتوپه 0732764
قلعه بهمن 0732531
قلعه بيابان 0732658
قلعه سيد 0721232
قلعه نو 0732766
قوام آباد 0712476
قير/کارزين 0792422
گاوکشک 0722283
گراش 0782222
گرده استهبان 0732466
گرگدان 0722281
گرم آباد 0728445
گرموستج /لار 0781247
گشنگان 0711777
گلار 0782372
گلبرنجي 0792343
گلدامچه 0792367
گلدشت عليا 0728459
گله دار 0782622
گلکويه 0732739
گويم 0711676
لار 0781
لاغران 0782334
لامرد 0782522
لاورخشت 0782541
لايزنگان 0732664
لپوئي 0712444
مادرسليمان 0729728
مادوان 0732655
ماهفرخان 0732464
مبارک آباد 0792426
مجتمع /گوشت 0728469
مجدآباد 0728458
محلچه 0782373
محمدآباد 0732468
محمدآبادگشک 0729455
محمله 0782451
محمودآباددودانگ 0712576
مراسخوان عليا 0722426
مراگلو 0728428
مرز 0732765
مرند 0792443
مرودشت 0728
مروشکان 0752327
مرکزموبايل شيراز 091171
مز 0782371
مزايجان 0782625
مزايجان آباده 0752324
مزايجان فسا 0732737
مشايخ 0712778
مشهدبيلو 0729662
مشهدمرغاب آباده 0752368
مشکان آباده 0752357
مشکان شيراز 0712631
مشکان فسا 0732552
مصيري 0722436
مظفرآباد 0752358
مظفري 0712577
معزآبادجابري 0712467
معزآبادگورگير 0712472
ملاانباري 0722289
منج 0752328
منصورآباد 0782335
مهارلونو 0712525
مهر 0782652
مهرنجان نورآباد 0722466
مهرنجان کازرون 0721225
مهريان 0712426
موردي 0732323
مورکي 0722457
موسويه /ده زير 0792364
ميانده حاجي آباد 0732736
ميانده فسا 0732355
ميانه بردنگان 0722459
ميچ 0729449
ميشان 0722484
ميمند 0712646
نجف آباد 0792429
نرمان 0782529
نصروان 0732648
نظام آبادآباده 0752438
نظرآباد 0712529
نعيم آباد 0729725
نوايگان 0732659
نوبندگان 0732322
نوجين 0712667
نودان 0722282
نورآباد 0782539
نورآباد/ممسني 0722422
نوروزان 0712578
نيريز 0732522
هارم /شستگان 0731228
هرابال 0712762
هرايجان 0712736
هربدان 0732657
هرم 0782336
هرمود 0782248
هرمودميرخوئي 0782251
هشتيجان 0728476
همت آباد 0711879
هودلار 0782367
وراوي لار 0782534
وکيل آباد 0732373
ياسريه 0732327
کاريان 0782343
کازرون 0721
کافتر 0752437
کال 0782575
کته 0792345
کته گنبد 0712524
کچويه 0731227
کدنج 0711877
کرفت 0792339
کره اي آباده 0752382
کره اي مرودشت 0729426
کره تاوي 0729477
کروني 0711873
کريشکي 0782426
کفدهک 0712477
کلاني 0722284
کلاه سياه 0712771
کلستان 0711679
کمارج 0722267
کمالي 0782674
کمهر 0712729
کنارتخته 0722264
کناردان /هکان 0791224
کناره 0728447
کندرعبدالرضا 0782542
کهنه جديد 0782369
کهنه قديم لار 0782368
کهنويه خنج 0782465
کهنويه لامرد 0782676
کوار 0712562
کوپن 0722446
کورده 0781245
کوره 0782366
کورکي 0712433
کوشک 0711776
کوشک قاضي 0731224
کوشک هزار 0712765
کوشکسار 0791273
کوشکک 0732574
کوشکک رامجرد 0728466
کوه سبز 0728453
کوهنجان 0712526

کد تلفن شهر ها و شهرستانهاي استان قزوين:


آبگرم 0282476
آبيک 0282282
آراسنج 0282435
آقابابا 0282228
آلتين کش 0282268
آمادگاه آبيک 0282293
آوان 0282373
آوج 0282462
آک 0282532
ابراهيم آباد 0282448
ارتش آباد 0282484
ارداق 0282443
اردلان 0282483
اروان 0282497
اسپيک 0282592
استلج 0282489
اسفرورين 0282447
اسماعيل آباد 0281259
اسماعيل آبادبوئين زهرا 0282472
الولک 0281221
اميرآبادنو 0282455
انداق 0282547
اورنه 0282586
اورکن کرد 0282278
اکوجان /وشته 0282338
برزلجين 0282582
بوئين زهرا 0282422
بوئينگ بشر 0282277
بيدستان 0282232
بکندي 0282274
پارسپانج 0282488
پاورس 0282239
پريجان 0282632
پناه آباد 0282572
پيريوسفيان 0282227
تاکستان 0282522
توسعه /اسلام آباد/اقباليه 0282542
توسعه /شهرصنعتي /البرز 0282224
چسکين 0282496
چناسک 0282294
چنگوره 0282485
چوبين در 0281244
چوزه 0282585
حاجي تپه 0282299
حسن آبادسادات 0282579
حسن آبادکلج 0282288
حسين آباد 0282249
حسين آبادبوئين زهرا 0282454
حصارخروان 0282285
حصاروليعصر 0282486
حيدريه 0282568
خاتون آباد 0282621
خاک علي 0282284
خرم آباد 0282433
خرم پشته 0282296
خرمن سوخته 0282247
خطايان 0282298
خورهشت 0282536
خوزنين 0282452
خونان 0282449
خيارج 0282456
داغلان 0282548
دانسفهان 0282453
داکان /رادکان 0282573
دستجردتاکستان 0282549
دستجردعليا 0282382
دشتک 0282487
دولت آباد 0282554
ديال آباد 0282537
ديکين 0282379
رازميان 0282322
رامشان 0282225
رجائي دشت 0282332
رحمت آباد 0282444
رحيم آبادبوئين زهرا 0282623
رحيم آبادتاکستان 0282587
رزجرد 0281234
رشتقون 0281243
رودک 0282438
زرجه بستان 0282291
زواردشت /زرآباد 0282374
زياران 0282283
زيباشهر 0282256
زين آباد 0282459
ساج 0282574
سعيدآباد 0282439
سگزآباد 0282436
سوليقان 0282589
سياهپوش 0282275
سيردان 0282262
شادميان 0282635
شارد 0282622
شال 0282441
شامي شاپ 0282539
شاهين تپه 0282437
شترک ماخورين 0282231
شريف آباد 0282237
شفيع آباد/باراجين 0281233
شنستق عليا 0282578
شهرستانک 0282457
شهرصنعتي /البرز 0282222
شهرک /شهيد/بهشتي 0281238
شهرک صنعتي /آراسنج 0282629
شهيدآباد 0282473
شيداصفهان 0282534
شيزند 0282583
شينقر 0281258
صدرآباد 0282625
صمغ آباد 0282281
ضياآباد 0282562
طزرک 0282434
طزرکش 0282723
عباس آباد 0282271
عبدل آباد 0282295
عبدل آبادمرکزي 0281241
عصمت آباد/اميرآبادکهنه 0282442
علي آباد 0282482
فارسجين 0282576
فارسيان 0282235
فتح آباد 0282633
فيض آباد 0282627
قاسم آباد 0282577
قديم آباد 0282254
قرقسين 0282552
قزوين 0281
قشلاق 0282286
قشلاق چرخلو 0282451
قشلاق مرانلو 0282638
قلعه هاشم خان 0282432
قميک بزرگ 0282546
گرمارود 0282375
لوشکان 0282446
مجتمع /ليا 0282445
محمدآبادخررود 0282624
محمودآبادعلمخاني 0282252
محمودآبادنمونه 0282226
مسعودآباد 0282377
مشعلدار 0282236
مشکين آباد 0282251
معلم کلايه 0282362
مندرآباد 0282634
مهدي آباد 0282545
ميرپنجي 0282287
ناصرآباد 0281253
نجف آباد 0281246
نرجه 0282533
نصرت آباد 0282475
نظام آباد 0282248
نهاوند 0282575
نودوز 0282297
نيارج 0282478
نيارک 0282272
نيکوئيه 0282543
هرائين عليا 0282493
هفت سنگان 0281229
همت آباد 0282725
هير 0282334
وثوق آباد 0282722
ورس 0282245
ولازجرد 0282458
ولدآباد 0282626
يانس آباد 0282782
يحيي آباد 0282535
کاميشگان 0282477
کلج 0282273
کلنجين 0282474
کمال آباد 0282255
کندر 0282559
کنشکين 0282544
کهک 0282538
کوچار 0282636
کورانه 0281242
کوندج 0282292
کوهگيرعليا 0282279
کوهين 0282276

کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان قم :

 

الويرآباد 0252635
بيدهند 0252424
پاچيان 0252633
تاج خاتون 0252323
جعفرآباد/گازران 0252622
جمکران 0251725
جنت آباد 0252336
جنداب 0252324
چاهک 0252523
چشمه شور 0252352
حاجي آباد/قنوات 0252322
حسن آبادنيزار 0252448
حسين آباد 0252342
خاوه 0252437
خديجه خاتون 0252435
دام شهر 0252444
دستجردخلجستان 0252522
دولت آبادطغرود 0252637
راهجرد 0252327
رستگان 0252537
زواريان 0252348
زيزگان 0252538
سلفچگان 0252366
سناوند 0252543
سنجگان 0252346
سيرو 0252438
شهرک /مهديه 0251295
شهرک صنعتي /شکوهيه 0251334
شهرک صنعتي /محمودآباد 0252335
صرم /خورآباد 0252434
طايقان 0252426
علي آبادانقلاب 0252627
علي آبادنيزار 0252442
فردو 0252427
قاهان 0252534
قلعه چم 0252433
قم 0251
قمرود 0252332
گيو/عيسي آباد/طينوج 0252535
لنگرود 0252344
مبارک آباد 0252326
محمودآباد 0252628
مهرزمين 0252528
موجان 0252527
ميم 0252445
نايه 0252532
نويس 0252533
نيزار 0252446
ورجان 0252443
وسفونجرد 0252542
وشنوه 0252432
ونارج 0252425
ونارد 0252625
يکه باغ 0252347
کرمچکان 0252428
کندرود 0252536
کهندان 0252525
کهک 0252422


کد تلفن شهر ها و شهرستان هاي استان کردستان :


آرمرده 0875442
آرندان 0872328
آلمانه 0875374
آونگان 0872559
آويهنگ 0872264
آيچي 0875234
ابراهيم آباد 0872383
اسلامدشت سقز 0875353
الک 0872358
انجمه 0875376
اورامان 0875388
ايرانخواه سقز 0875267
بابارشاني 0872452
باباريز 0872327
باشماق سقز 0875272
باشماق سنندج 0872572
باقرآباد 0872386
بانه 0875422
باينجوب 0872337
برده رشه 0875342
برقرو 0872277
بسطام 0875245
بلبان آبادسنندج 0872576
بلبر 0875398
بلدستي 0872567
بهارلو 0872546
بوئين سفلي 0875482
بوالحسن 0875472
بوريدر 0875395
بيان لو 0872436
بيجار 0872422
بيساران 0875393
پاپاله 0872377
پايگلان 0875386
پيرتاج 0872462
تخته 0872324
ترجان 0875224
تموغه 0875225
تنگي سر 0872359
توپ آغاج 0872434
تودارملا 0872235
جعفرآباد 0872438
چشمه منتش 0872464
چشميدر 0875394
چوروننه 0875339
حسن آباد 0871345
حسن آبادياسوکند 0872482
حسن تيمور 0872467
حسين آبادسقز 0875362
حسين آبادسنندج 0872387
خامسان 0872362
خاندان قلي 0872432
خسروآباد 0872468
خورخوره 0872442
دادانه 0872348
دربند 0872392
درکي 0875373
دزج 0872533
دزلي 0875387
دگاگا 0875397
دل 0875385
دلبران 0872544
دهگلان 0872562
دوشان 0872326
دولاب 0872369
ديواندره 0872372
ديوزند 0872548
رشيدآباد 0872388
زرينه 0872375
زرينه ورمزيار 0872397
زونج 0872283
ژان 0875389
ژنين 0875383
ژيوار 0875396
ساوان 0875432
ساوجي 0875344
سبدلو 0875435
سراب حاجي پمق 0872583
سراب قاميش 0872343
سراسقز 0875248
سرچشمه 0875227
سرچي 0872365
سرخه دزج 0872246
سردوش 0875338
سرنجيانه سفلي 0872339
سرنجيانه قروه 0872578
سرهويه 0872275
سروآبادسقز 0875382
سريش آباد 0872542
سقز 0874
سنته سقز 0875282
سنگ سفيد 0875381
سنندج 0871
سوته 0875243
سيدان 0872435
سيس 0872573
شاهيني 0872364
شهرصنعتي /سقز 0875222
شوي 0875434
شويشه سنندج 0872262
شيان 0872349
شيروانه 0872652
شکوه آباد 0872549
صاحب سقز 0875262
صالح آباد 0874312
صلوات آباد 0872346
طاي 0872357
عيسي آباد 0872268
غارکرفتو 0875278
فارس آباد 0872254
قار 0872322
قاملو 0872558
قباقلو 0875236
قپلانتو 0875274
قراگل 0872399
قروه 0872522
قزلجه کند 0872534
قصلان 0872545
قلعه جي 0875384
قلعه روتله 0872389
قلعه قروه 0872537
قلندرگاه 0875265
قليان 0872335
قليچيان 0872242
قهرآبادسليمان 0875268
قورق 0872255
قوري چاي 0872568
گردميران سفلي 0872575
گردميران عليا 0872574
گردنه /ايرانخواه 0875288
گردنه /محمودآباد 0875277
گل تپه سقز 0875264
گلين 0872347
گليه 0875346
گنجي 0872554
گنداب عليا 0872538
گواز 0875573
گوشخاني 0875392
لنج آباد 0875334
لون سادات 0872366
ماراب 0872662
مالوجه 0872535
ماهيدرسفلي 0875266
محمده 0875329
مرخز 0875232
مريوان سقز 0875322
موچش سنندج 0872356
مولان آباد 0875275
ميانه سنندج 0872267
ميدان غله 0875228
ميرده 0875249
ميهم سفلي 0872536
نارنجک 0872547
ناو 0875572
نايسر 0872332
نجف آباد 0872443
نران 0872238
نژمار 0875375
نساره عليا 0872382
نگل سنندج 0872265
نوره سنندج 0872325
ني 0875335
نير 0872368
هزارخاني 0875372
هشميز 0872336
هفت اصحاب 0872466
هنديمن 0872253
هويه 0872273
هيجانان 0875238
وزمان 0872384
وله ژير 0875336
وينسارسنندج 0872532
ياپل 0872398
يالغوزآغاج 0872557
يورقل 0875284
کامياران 0872352
کاني دينارسقز 0875332
کاني سورسقز 0875462
کرجو 0872344
کروندان 0872566
کسنزان 0875235
کلکان 0872385
کماله 0875378
کنگره 0872556
کهريزه 0875226
کوله ساره 0872367
کيلانه 0872334


کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان کرمان :

آهوئيه 0347437
ابراهيم آبادسيرجان 0346432
ابراهيم آبادکرمان 0342736
احمدآباددئفه 0392272
احمدآبادزرند 0342447
اختيارآباد 0342353
ارزوئيه 0347472
ارگ جديد 0346346
استبرق 0392435
استحکام 0342734
اسطور 0347364
اسفندقه 0349326
اسلام آبادزرند 0342464
اسماعيل آبادرفسنجان 0392364
اسماعيل آبادکرمان 0342548
اسکر 0347467
اميرآباد 0347352
اميرآبادسوخک 0347368
اميرآبادنظريان 0349336
انار 0392322
اندوهجرد 0342725
اودرج 0392235
باب تنگل 0342442
باغ باغوئيه 0349338
باغابر 0342533
باغين 0342337
بافت 0347422
باقرآباد 0342357
بدرآباد 0346445
براوات 0346322
برج اکرم 0346442
برج معاذ 0346438
بردسير 0342522
برفه 0392445
برکنان 03447445
بزنجان 0347426
بلورد 0347342
بلوک 0349328
بم 0344
بنگان 0347442
بهشت وحدت 0342462
بي بي حيات 0342358
بياض 0392347
بيدکردوئيه 0347447
پاريز 0347322
پسوجان 0347349
پشت لر 0349635
تاج آباد 0346327
تذرج 0347465
تيکدر 0342362
جرجافک 0342456
جلال آباد 0342435
جواديه 0392375
جواران 0347458
جوپار 0342627
جور 0342477
جوزم 0392442
جوشان 0342772
جيرفت 0348
چاهگين 0342446
چترود 0342327
چشمه گز 0342368
چهارفرسنگ 0342732
حاجي آباد 0392242
حجت آباد 0342326
حرجند 0342355
حسين آبادارزونيه 0347484
حسين آبادجيرفت 0349346
حسين آبادرفسنجان 0392334
حسين آبادکشکوئيه 0392265
حصن آباد 0342459
خاتون آباد 0392432
خانوک 0342432
خبررفسنجان 0392438
خبرسيرجان 0347434
خرسند 0392434
خسرواني 0347348
خنامان 0392228
خواجه عسکر 0346334
خورندراور 0342382
خيرآباد 0342436
داهوئيه 0342453
داوران 0392246
درمزار/ساردوئيه 0349372
دره در 0392243
دشت خاک 0342433
دشت کار 0342534
دقوق آباد 0392368
ده احمدي 0342443
ده ايرج 0342455
ده بالا 0342348
ده بنه 0349334
ده پيش سفلي 0349352
ده زيار 0342344
ده علي 0342475
ده علي راور 0342378
دهبکري 0346332
دهج 0392433
دهسرد 0347436
دهنوشهسوار 0349344
دوساري 0349472
دولت آباد 0347475
دولت آباداسفندقه 0349342
ديخوئيه 0347438
رابر 0347452
راور 0342372
راويز 0392274
راين 0342662
رباط 0342336
رباط شهربابک 0392447
رحمت آبادريگان 0346484
رحيم آباد 0342323
رستم آباد 0346422
رضاآباد 0392237
رفسنجان 0391
رودبار 0349572
ريگان 0346472
رکن آباد 0392367
زرند 0342422
زنگي آباد 0342324
زهکلوت 0349582
زيدآباد 0347336
ساغري 0349332
سبلوئيه 0342449
سرآسياب 0342366
سرتک زر 0349632
سرچشمه 0392282
سعادت آباد 0347338
سعدي 0342332
سقدر 0349432
سلطان آباد 0347477
سنگ 0342457
سه قريه 0392372
سيرجان 0345
سيرچ 0342738
سيريز 0342448
سيه بنوئيه 0347462
سکنج 0342635
شاهرخ آباد 0342352
شبجره 0342434
شريف آباد 0392267
شريک آباد 0347356
شمس آباد 0392376
شهداد 0342722
شهربابک 0392422
شهرک /بجگان 0349672
شهرک /طالقاني 0342437
شهرک صنعتي /کرمان 0341342
شهيد/چمن 0346447
صوغان 0347482
طاشک 0342384
طرج 0349348
طرزراور 0342377
طغرل الجرد 0342445
عباس آباد 0392273
عباس آبادريگان 0346485
عبدل آباد 0392234
عرب آباد 0342637
عزت آباد 0347324
علي آبادعليا 0342452
علي آبادعمران 0349327
عمادآباد 0347345
عنبرآباد 0349462
عيسي آباد 0342439
فارياب 0349552
فتح آباد 0342438
فردوسيه آزادگان 0392238
فردوسيه نوقع 0392362
فهرج 0346436
فيض آباد 0342376
قاسم آبادبم 0346426
قاسم آبادرفسنجان 0392223
قطب آباد 0346342
قلعه عسگر 0342535
قلعه گنج 0349622
قنات سه 0342356
قنات سير 0342552
قنات ملک 0347466
قناتغستان 0342633
قوام آباد/حميديه 0342335
گتک 0347459
گروه راين 0342672
گزک راين 0342665
گستونيه 0347358
گلباف 0342762
گلزار 0342532
گلشن 0392332
گنجان 0347464
گورچوئيه 0342367
گوغر/چشمه سبز 0347428
لاله زار 0342526
لاهيجان 0392236
لطف آباد 0392342
ماهان 0342622
محمدآباداشکور 0392436
محمدآبادگنبکي 0346483
محمدآبادمسکون 0349422
محمودآبادسيد 0347335
محي آباد 0342632
مردهک 0349474
مرکزموبايل کرمان 091134
معزآباد 0342354
ملک آباد 0347346
منطقه آزاد 0347347
منوجان 0349662
مهدي آباد 0392378
نارپ 0342544
ناصريه 0392244
نجف آباد/نجف شهر 0347334
نظام آباد 0346328
نگار 0342528
نودژ 0349664
هجين 0342542
هراران 0342536
هرمزآباد 0392225
هنزا 0347463
هوتک 0342343
وحيدآباد 0346486
وکيل آباد 0347474
يزدان آباد 0342454
کاظم آباد 0342364
کبوترخان 0392232
کرمان 0341
کريم آباد 0392227
کريم آبادآبنيل 0342363
کشکوئيه رفسنجان 0392262
کشکوئيه سيرجان 0347435
کفريز 0347366
کلدان 0347469
کنگري 0347468
کهنوج 0349522
کهنوج مديم 0342345
کوه باداموئيه 0342347
کوه جهرراور 0342383
کوهبنان 0342472
کيسکان 0347427


کد تلفن شهر ها و شهرستان هاي استان کرمانشاه :


آب باريک 0838332
آران 0838225
ارمني جان 0838473
ازگله 0832675
اسلام آبادغرب 0832522
بابازيد 0832344
باريکه نظام 0832574
بانه وره 0832784
باوله /شهيدباهنر 0838436
باينگان 0832782
برناج 0832382
بلوردي 0832374
بيدسرخ 0838326
بيستون 0832372
پاوه 0832722
پريوه 0832336
تازه آباد/ثلاث باباجاني 0832672
تمرگ هرسين 0832342
جامه شوران 0832247
جوانرودکرمانشاه 0832622
جوباغان 0835335
جيحون آباد 0838484
چرمله سفلي 0838452
چشمه سفيد 0832252
چشمه کبود 0832337
چقاکبود 0832546
چمه 0838475
چنگور 0832554
چهر 0832335
چورزي 0832727
حبشي 0838438
حبيب وند 0835227
حجيج 0832744
حرير 0835376
حسن آباد 0832535
حسن آبادروانسر 0832656
حسن آبادکنگاور 0838234
حميل 0832562
خسروي 0835427
داريان 0832745
درکه عين القاس 0838327
دشه 0832735
ده پهن 0831433
دهلر 0838228
رحمت آباد 0838226
رحيم آباد 0832254
روانسر 0832652
ريجاب /بانمزاران 0835375
زالوآب 0832664
زرده 0835232
زردوئي 0832752
زلان 0832634
ساتياري 0832785
سراب قلعه شاهين 0835338
سرابله 0835226
سرباغ گلين 0835382
سرپل ذهاب 0834222
سردارآباد 0838338
سرماج کرمانشاه 0832338
سرونو 0832432
سرياس 0832736
سطرسنقر 0838433
سلطان آباد 0838232
سلطان طاهر 0838458
سنقر 0838422
سهنله 0838434
سومار 0835462
سياه بيدعليا 0832258
سياه چقا 0838342
سياه کمر 0832235
شاهيني 0832263
شروينه 0832632
شمشير 0832734
شهرک /شهيد/عسگري 0832224
شهرک صنعتي /اسلام آباد 0832532
شهرک صنعتي /روانسر 0832662
شهرک صنعتي /فرامان 0831233
شهرک صنعتي /کنگاور 0838222
شورآباد 0838443
شورچه 0838233
صحنه 0838322
طاهرآباد 0838242
علي آباد 0832533
علي گرزان عليا 0838337
فارسينج 0838437
فرامان 0832234
فش 0838263
فشخوران 0838244
قارلق 0838237
قزانچي 0832228
قشلاق /منصورآقائي 0832728
قصرشيرين 0835422
قلعه شاهخاني 0832246
قلعه شيان 0832567
قلعه هرسم 0832572
قمشه 0832244
قوري قلعه 0832742
گاوکل 0838335
گردنگاه قوچمي 0832552
گردکانه 0838454
گره بان 0832256
گزنهله 0838447
گهواره 0832584
گواور 0832538
گودين 0838264
گورسفيد 0835327
گيلانغرب 0835322
ليلمانج 0838445
مارانگاز 0838456
ماهيدشت 0832462
مرزباني 0832232
مومئي 0832542
ميانراهان 0838472
ميرآباد 0832674
نروي 0832772
نسارديره 0835336
نهرابي 0832667
نودشه 0832764
نوسود 0832762
هرسين 0832322
هفت آشيان 0838457
هلشي 0832422
ونائي 0832556
کارخانه 0838224
کرماجان 0838227
کرمانشاه 0831
کرناچي 0831427
کرندغرب کرمانشاه 0835372
کل کش 0835332
کلال 0832747
کلاه دراز 0835334
کلگاه زمان 0838448
کله جوب 0832544
کندهر 0832564
کندوله 0838474
کنگاور 0837222
کوئيک 0835234
کوزران 0832536

 

کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان کهکيلويه و بويراحمد :

دهدشت 0744322
ديشموک دوگنبدان 0744463
راه مالي 0743348
راک دوگنبدان 0744327
سرآبيز 0744266
سرآسياب يوسفي 0744421
سربيشه دهدشت 0744464
سرفارياب دوگنبدان 0744365
سروک 0741224
سواري 0744335
سوق دوگنبدان 0744326
سي سخت ياسوج 0743322
سيمرون /گورگنجو 0743337
شهرک /وليعصر 0744484
ضرغام آباد 0744334
طوليان 0744333
قلعه دختر 0744332
قلعه رئيسي دوگنبدان 0744462
قلعه ممبي 0744485
گراب 0744522
لنده دوگنبدان 0744422
ليکک کت بهمئي 0744482
مادوان /مهريان 0743235
مارگون 0743362
مارين 0744234
مندان 0744369
موگر 0743345
ميمندياسوج 0743328
ياسوج 0741
کريک ياسوج 0743324
کلايه سفلي 0744366
کنبل 0774237
کوخدان ياسوج 0743242

 

کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان گلستان :

آبادان تپه 0174226
آرخ بزرگ 0173475
آزادتپه 0173648
آزادشهر 0174672
آق آباد 0174272
آق امام 0174483
آق زبير 0173556
آق قلا 0173522
آق قميش 0174588
آقچلي سفلي 0174258
آلتين تخماق 0173478
آلوکلاته 0173282
آهنگرمحله 0173247
ابه محمدايمر 0174255
اجن شيرملي 0174452
ارازگل 0174637
اسلام تپه 0173485
اصفهان کلاته 0173225
اگري بوغاز 0174256
اميرآبادگز 0173283
امين آباد 0173577
انبارآلوم 0173573
انقلاب 0173539
اوچ تپه 0173546
اودک دوجي /حسن طبيب 0173646
اونق يلقي 0173552
ايتمر 0174348
ايگدرسفلي 0174254
ايگدرعليا 0174244
ايلوار 0173343
ايمرملاساري 0174234
اينچه برون 0174324
باغلي مرامه 0174235
باقرآباد 0173652
بالاجاده 0173332
بايلر 0174257
بدراق نوري 0173642
برفتان 0173636
بصيرآباد 0173486
بندر/ترکمن 0173422
بندر/گز 0173372
بهلکه داشلي 0173537
بهلکه شيخ موسي 0173554
بي بي شيروان 0174243
پاسنگ بالا 0174586
پنج پيکر 0173432
پيراوش سفلي 0173572
پيش کمر 0174442
تاتارسفلي 0174643
تاتارعليا 0174633
تخت 0174544
تخشي محله 0173257
تراجيق 0174438
تقي آباد 0173276
تمرقره قوزي 0174432
تنگراه 0174585
توران ترک 0174642
توران فارس 0174632
تورنگ تپه 0173272
توسعه /علي آباد 0173624
توسکستان 0173274
تيل آباد 0174684
جلين عليا 0173278
جهان آباد 0173558
چارقلي 0173477
چپق لقي 0173474
چناران 0174487
چنارلي 0174492
چهارباغ 0173223
چهارده 0173335
چين سبيلي 0173574
حاجي آباد 0173637
حاجي قوشان 0174223
حاجي کلاته 0173638
حالي آخوند 0174242
حيدرآبادگرگان 0173245
حيدرآبادگنبدکاووس 0174447
حکيم آباد 0173643
خانببين 0174624
خواجه لر 0173484
خواجه نفس 0173476
دارکلاته 0174626
داشلي برون 0174325
دلند 0174627
دنگلان 0173338
دهنه 0174433
دوزالوم 0174326
دوزين 0174535
دوگنجي 0173543
ديگچه 0174282
راميان 0174622
رضاآباد 0174634
رودبارقشلاق 0174699
زنگيان 0173224
زيارت 0173246
زينب آباد 0174636
سارجه کر 0174252
سارلي سفلي 0174277
سارلي عليا 0174276
ساليکنده 0173345
سدن سيدميران 0173228
سرخن کلاته 0173268
سرطاق 0173382
سرکلاته 0173337
سعدآباد 0173248
سقرتپه 0173483
سلاق غايب 0174274
سلاق نوري 0174236
سلطان آباد 0173275
سلطانعلي 0174275
سنگ دوين 0173633
سوزش 0174488
سوسرا 0174689
سيجوال 0173433
سيدآباد 0174687
شاهکوه سفلي 0173234
شفت آلوباغ 0173553
شموشک سفلي 0173252
شهرک صنعتي /آق قلا 0173575
شهرک صنعتي /بندر/گز 0173388
شورحيات 0173545
شيرآباد 0174696
شيرنگ 0173647
صادق آباد 0174589
صحنه سفلي 0173532
صفي آباد 0174552
صوفي شيخ دازغراوي 0174448
صوفيان 0174445
عرب بوران 0174454
عرب سرنگ 0174225
عرب قاري حاجي 0174482
عطاآباد 0173538
علي آباد/کتول 0173622
علي آبادکنارشهر 0173263
فارسيان /قانچي 0174694
فارسيان فرنگ 0174587
فاضل آباد/گنبدکاووس 0174686
فاضل آبادگرگان 0173634
فوجرد 0173233
قارقي بناور 0173473
قانقرمه 0173542
قپان 0174446
قربان آباد 0173535
قرق 0173265
قرن آباد 0173226
قرناوه 0174473
قرنجيک پورامان 0173544
قرنجيک نظر 0173472
قره بلاغ 0173632
قره تپه 0173434
قره چشمه 0174534
قره سو 0173436
قره شور 0174436
قره قاشلي 0173435
قره ماخر 0174335
قزلچه آق امام 0174683
قزلي 0173557
قلعه جيق 0173482
قلعه قافه 0174532
قلعه محمود 0173237
قلمي 0174533
قلي آباد 0173232
قوچ مراد 0174228
قورچاي 0174682
قوشجان آباد 0173547
قول حاجي 0174238
قوينلي 0174245
گاليکش 0174583
گرجي محله /سفيدآباد 0173346
گرگان 0171
گري دوجي 0173533
گلها/حاجي نبي 0174698
گليداغ 0174476
گمرک پل /تنگلي 0174327
گميشان 0173462
گنبدکاووس 0172
گوزن فارس 0173258
لمسک /ورسن 0173238
ليوان 0173377
محمدآباد 0173236
محمدزمان خان 0174542
مراوه تپه 0174472
مرزبان 0174688
مرزن کلاته 0173287
مزرعه کتول 0173657
معصوم آباد 0173254
ملاعلي تپه 0174253
ملک علي تپه 0174247
مهترکلاته 0173334
مياندره 0173344
ميرزاعلي يلقي 0173536
ميرمحله /شمس آباد 0173262
مينودشت 0174522
نراب 0174697
نصرآباد 0173242
نظام آباد 0174677
نوچمن 0173253
نوده خاندوز 0174685
نوده ملک 0173222
نوديجه 0173267
نومل 0173244
نوکنده 0173378
هاشم آباد 0173243
هوتن 0174342
وامنان 0174692
وحدت 0173549
وطن 0174695
ياسي تپه 0174248
يامپي 0173534
يساقي 0173336
يلمه ساليان 0173548
ينقاق 0174584
کارکنده /سوته 0173342
کاشيدار 0174693
کاکا 0174263
کردکوي 0173322
کرند 0174322
کريم آباد 0173235
کسکن قوجق 0174224
کفشگيري 0173227
کلاجان قاجار 0173264
کلاسره 0174554
کلاله 0174422
کماسي 0173266
کنگور 0174437
کوچک خرطوم 0174265
کوچک نظرخاني 0173644


کد تلفن شهر ها و شهرستان هاي استان گيلان :

آبکنار 0182277
آج بوزايه 0132475
آستارا 0182521
آستانه اشرفيه 0142422
آليان 0132737
آهندان لاهيجان 0142254
اباتر 0182343
احمدسرگوراب 0132793
اردجان 0182472
ارده 0182476
ارشادمحله 0182479
اژدهابلوچ 0132482
اسالم /خليفه آباد/ناورود 0182456
اسپند/چکوور 0182355
استخربيجار 0142455
اسطلخ جان 0132685
اسطلک 0132476
اسفقن سر 0182347
اسکولک 0132634
اشکيک 0132426
اطاق ور 0142553
البرز/جورکاسر 0142737
امام ده 0142273
امامزاده هاشم 0132322
امشل 0142456
املش 0142722
اميرهنده 0142442
انارستان 0142327
اوشيان 0142652
اولم 0182492
ايزبرم 0142343
ايوان استخر 0142282
بارکوسرا 0142233
بازارجمعه 0182377
بازقلعه اکبررشت 0132578
بالارودپشت /بين کلايه 0142235
بداغ محله 0182448
برمچه قوام 0132456
بره سر 0132647
بلسبنه 0132323
بلگور 0182334
بندر/انزلي 0181
بندر/کياشهر 0142482
بهمبر 0182328
بيجارکنار 0132325
پاپکياده 0142562
پاشاکي بالامحله /پائين محله 0142325
پاکده 0132694
پره سر 0182466
پروش 0142568
پرکاپشت 0142493
پشت مسار 0182335
پشتير 0182337
پلکوه /پاچکنار 0132548
پهمدان 0142237
پوشل 0142432
پيربازار 0132332
پيرسرا 0182495
پيرکوه 0142346
پيشخان 0182348
تازه آبادجنگاه 0142353
تجن گوکه 0142426
تش 0132352
تمل شيرکوه 0132427
تميجان 0142634
توتکابن 0132682
تويسروندان 0132575
تيسيه 0132428
تکي تازه آباد 0182445
جليدان 0132465
جمال آباد 0132635
جوبن 0132648
جوبنه 0132582
جوپشت 0132466
جورکويه 0132432
جوکندان 0182435
جيرده 0132795
جيرگوابر 0142734
جيرنده /عمارلو 0132692
جيرهنده 0132483
جيرکويه 0132434
چابکسر 0142642
چاف 0142566
چايجان 0142633
چپرپرد 0132452
چلکاسر 0132687
چماچاه 0132784
چماقستان 0142564
چمخاله 0142534
چهارده 0142438
چهارمحل 0132646
چوبربندرانزلي 0182434
چوبرشفت 0132786
چورکوچان 0142427
چولاب /ابراهيم سرا 0132526
چوکا 0182465
چوکام 0132435
چيران 0132732
حاجي بکنده 0132445
حاجي سرا 0142558
حسن بکنده 0142478
حسن رود 0182278
حسنعلي ده 0142238
حويق 0182442
حيران 0182538
خاصه کول 0132638
خاله سرا 0182457
خرارود 0142355
خراط محله 0182385
خرجيگل 0182432
خشک رودبار 0182497
خشکبيجار 0132436
خشکنودهان 0132734
خطبه سرا 0182438
خطيبان 0132798
خمام 0132422
خميران 0182228
خوشابر 0182467
داخل 0142443
دارباغ 0132748
دارسرا 0182475
دافچاه 0132444
درگاه 0142494
دستک 0142498
دشتويل 0132684
دعوي سرا 0142647
دلچه 0132586
دليوندان 0182342
دهشال 0142492
دهگاه 0142486
دوبخشر 0132787
دوگور 0182326
ديارجان 0142352
ديزين 0142225
ديلمان 0142342
ديناچال 0182468
راسته کنار/بوئين 0132762
رحيم آباد 0142762
رستم آباد 0132637
رشت 0131
رضامحله 0142632
رضوانشهر 0182462
رودبار 0132622
رودبارسرا 0182469
رودبنه 0142244
رودپشت 0132448
رودپيش 0132755
رودسر 0142622
روشن آبسر 0142637
زيباکنار 0132468
زيده 0132743
سادات محله /صيدرمحله 0142533
سالکده 0142495
سده 0132554
سراجار 0142263
سراوان 0132587
سرشکه 0142245
سروندان 0132584
سسمس 0182384
سطل سر 0142246
سنگاچين 0182235
سنگر 0132572
سه سار 0182363
سورکوه 0142733
سياه بيل /ديگه سرا 0182478
سياه خاله سر 0182233
سياه گوراب 0142272
سياه مزگي /توسه 0132797
سياهکل 0142322
سياهکل رود 0142635
سيوير 0142727
شادخال 0132792
شاقاجي /اسلام آباد 0132574
شالما 0132788
شاندرمن 0182485
شبخوسلات 0142726
شرفشاده /کهنه رودپشت 0142445
ششکل 0142434
شفارود 0182473
شفت 0132782
شلمان 0142542
شهربيجار 0132672
شهرستان 0132455
شهرصنعتي /رشت 0132338
شهرک صنعتي /صومعه سرا 0182493
شولم 0132738
شيجان 0132447
شيخ علي بست 0142345
شيخ علي کلايه 0142248
شيخ محله /سياه درويشان 0182374
شيخ نشين 0182488
شيرآباد 0182436
شيرکوه 0132686
شکارسرا 0132547
صفرابسته لاهيجان 0142496
صومعه سرا 0182322
صيقلان ورزل 0132326
ضيابر 0182336
طارم سر 0132535
طاسکوه 0182487
طالب آباد 0181329
طاهرگوراب 0182358
طرازکوه 0132334
عباس آباد 0182552
علي آباد 0132652
عنبران محله 0182533
فتيده 0142538
فخب 0131229
فخرآباد 0132472
فشتال 0142326
فشتم 0132536
فشتکه 0132442
فلکده 0132342
فومن 0132722
قاسم آبادسفلي 0142648
قاسم آبادعليا 0142636
قاضيان 0132588
قروق /جماکوه 0182447
قلعه رودخان 0132733
گرکه رود 0142735
گشت 0132752
گفشه 0132474
گل افزان /کلده 0132746
گل سفيد 0142554
گلسر/قاضده 0182356
گنجه 0132632
گوراب پس 0132753
گوراب زرميخ 0182327
گوراب ليشاوندان /تازآباد 0132756
گورابجوار 0142499
گورابسر 0132543
گوشلوندان 0132754
گوفل 0132693
گيلده 0142447
گيله پرده سر 0132585
گيلوادشتان 0132544
لات ليل 0142742
لاشک 0132477
لاقان /مردخه 0132799
لاهيجان 0141
لپوندان 0132775
لسکوکلايه 0142487
لشت نشا 0132462
لشکاجان 0142653
لفمجان 0142267
لفوت بالا/ماشک تهرانچي 0142437
لله کا 0132454
لنگرود 0142522
لوخ 0142488
لوشان 0132642
لولمان فومن 0132742
لولمان کوچصفهان 0132545
لوندويل 0182554
لوکلايه 0142547
ليالستان 0142257
ليچاه 0132473
ليسار 0182458
ليف شاگرد 0182378
ليلاکوه 0142536
ليموچاه 0132478
ماسال 0182482
ماسوله 0132757
مالفجان 0142347
ماکلوان 0132736
مبارک آباد 0132457
مريدان 0142548
مرکيه 0182344
مژده 0132546
مژدهه 0132794
ملسکام /خسروآباد 0132789
منجيل 0132644
ناش /نوده رشت 0132678
ناصرکياده 0142274
نالکياشهر 0142546
ندامان 0182496
نرکستان 0182373
نشرودگل 0132583
نصفي 0132683
نصيرمحله 0132785
نقره ده 0142477
نهزوم 0132776
نوبيجارمحله 0142242
نوخاله اکبري 0182376
نوده مرخال 0132763
نوشر 0132433
نوکاشت 0182352
نوکنده 0182477
هشتپرتالش 0182422
هلوسرا 0142732
هندخاله 0182375
واجارگاه 0142646
ولدپشت مخ 0182357
ويرموني 0182532
ويزنه 0182437
ويشکا 0132453
ويشکاننک 0132576
کارسيدان 0142433
کاس احمدان 0132758
کانرود 0182536
کپورچال 0182268
کتشال 0142277
کته سرولات 0132443
کته شصت 0142448
کتيگر/آقاسيدشريف 0132344
کتيک 0132556
کچلام 0142265
کرفستان 0142736
کسما 0182332
کلاچاه دوم 0132446
کلاچاي /بي بالان 0142658
کلرم 0132745
کلشتر 0132627
کليشم 0132698
کماچال 0142452
کمامردخ 0132744
کمساربزرگ رشت 0132796
کنارسر 0132542
کنستان 0132589
کوچصفهان 0132522
کوچک محله 0182225
کوچکام 0182494
کوده /ميانده 0182354
کورنده 0142275
کوزان 0132764
کوشال 0142243
کوليور 0181428
کومله 0142544
کويه عليا 0142744
کياسرا 0132553
کيسم لاهيجان 0142435
کينچاه 0142454


کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان لرستان :


آشورآباد 0666437
احمدآباد 0665469
ازنا 0666422
اشتره گل گل 0663634
اشترينان 0665322
اصلانشاهي 0663526
الشتر/سلسله 0663522
اليگودرز 0664
امام آباد 0665466
اولادقباد 0663635
ايرانشاه 0663739
ايمان آباد 0663233
بابازيد 0663437
باباگردعلي 0663678
بازوند 0663655
بدرآباد 0663224
برخوردار 0663733
برم /خان آباد 0666229
بروجرد 0662
بلوران 0663682
بن لار 0663444
بنديزه 0665336
بهرام آباد 0665439
بياتان 0665464
پادگان /مهندسي 0665235
پاعلم 0663427
پشت باغ ضروني 0663636
پشت تنگ سياب 0663673
پل باباحسين 0663231
پلدختر 0663422
پهلوانکل 0665467
پيرجد 0663239
تجره گله دار 0663234
ترشاب 0665434
تشکن 0663574
تلوري 0663223
تميله 0663534
تنگ فني 0663442
توده زن 0665324
جعفرآباد 0665325
جلگه خلج 0663438
جلوگير 0663446
جهان آباد 0665222
جوشان 0666236
چالان چولان 0665462
چغابدار 0665436
چغابل /رومشکان 0663652
چغابيت 0663684
چغلوندي 0663362
چم مهر 0663435
چمن سلطان 0666225
چناردمچهر 0663632
چهاربره 0665334
خاطره فرج 0663578
خايان 0665223
خرم آباد 0661
خسروآباد 0665431
خمه سفلي 0666232
خمه عليا 0666231
خوشناموند 0663633
دارائي 0663226
دانشگاه 0661460
داوودرشيدخان 0663638
درب گنبد 0663674
دربند 0666436
دره صيدي 0665244
دره گرگ 0665323
درود 0665422
دمباغ 0663741
ده ترکان 0665337
ده حسنعلي 0663528
ده رحم 0663532
ده نصير 0666223
ده کبودچواري 0663743
ده کرد 0665225
دهريز 0665332
دهنومقدسي 0665229
دوزان 0666227
دولت آباد 0666235
دکاموند 0663531
رازان 0663323
رباط نمکي 0663229
رومياني 0663653
زاغه 0663322
زرشکه 0665243
زورآنتل 0663445
زيرسنگ سياب /گرخوشاب 0663679
ژان 0665435
سپيددشت 0663472
سراب چنار 0663536
سراب چنگائي 0663232
سراب حمام 0663434
سراب دوره 0663572
سراب ناوه کش 0663237
سرنجه زيودار 0663429
سندرکان 0665437
سور 0666233
سياهپوش 0663529
سياوش آباد 0666234
شرشره 0663685
شهرک /ابوذر 0666224
شهرک /المهدي 0666433
شهرک /امام خميني 0663732
شهرک /وليعصر 0663436
شوراب سفلي 0663263
شول آباد 0666322
شيخ آباد 0663535
شيروان 0665237
صنايع دفاع /دورود 0665438
طنجور 0665242
علي آباد/جوانمرد 0663538
فرزيان 0666435
فرسش 0666226
فرهادآباد 0663737
فلک الدين 0665234
فيال 0665226
فيروزآباد 0663527
قائدطاهر 0665328
قاضي آباد 0666442
قاطرچي 0663654
قلعه حاتم 0665232
گايکان 0666228
گل باغي 0663744
گلام بحري 0663742
گلچهران /مليجان 0665329
گنجه 0666444
گندمينه 0666222
گوشه محسن ابن علي 0665247
مدآباد 0666434
مرادآباد/حسن آبادميربک 0663745
مرزيان 0666443
مروک 0665468
مسعودآباد 0666439
معمولان خرم آباد 0663433
مغانک سفلي 0666238
ملک آبادسماق 0663573
موراني 0663428
مومن آبادخرم آباد 0663533
مومن آباددرود 0666432
ميدان بزرگ 0663447
ناصرالدين 0665432
نورآباد/دلفان 0663722
هفت چشمه 0663735
هلوش 0663424
هما 0666241
همت آباد 0665233
واشيان /چشمه شيرين 0663439
والانجرد 0665227
وحدت شهر 0663676
ونائي 0665326
ويسيان 0663262
کاغه /عالم آباد 0665465
کانسرخ 0666243
کرکيخان 0665335
کفراج 0663734
کفشگران 0665327
کلکله 0666445
کهريز/کمالوند 0663228
کهريزگيژيان 0663657
کوناني 0663675
کوهدشت 0663622
کيجالي سفلي 0665239
کيدان 0665238


کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان مازندران :

آب اسک 0122322
آبگرم 0122336
آري 0112482
آغوزبن بابل 0111327
آغوزگله 0152742
آلاشت 0124533
آلوکنده /حاجي محله 0152586
آمل 0121
آهنگرکلا 0112362
آهنگرکلا/شهداي /دابو 0122746
آهودشت 0122526
آهي محله 0122724
آيت محله 0124343
آکند/پنبه زارکتي 0152332
ابوالحسن کلا 0112372
ابوخيل ارطه 0124256
اتو 0124547
اجارستاق 0152386
اجوارکلا 0122264
احمدآبادکليج 0122755
ارات بن 0124534
ارضت 0152683
ازباران 0112575
ازني 0152754
اسب چين 0192475
اسب شورپي 0112435
اسبوکلا/ولاشد 0152342
اسبوکلابابل 0112323
استخرپشت 0152454
اسرم /جامخانه 0152433
اسلام آباد 0152432
اسلام آباد آذربايجان شرقي 0432245
اسکنده /وازيک 0122753
اسکومحله 0122242
اطرب /بهزادکلاساري 0152572
المشير 0124262
اله رودبار 0112387
اله شاه 0112364
امام ده 0152557
امامزاده قاسم 0192439
امره ساري 0152335
اميرآباد 0152545
امين آباد 0112438
اناده 0122538
انارمرز 0124336
انجيلسي 0112477
اندوار 0122346
انديکلا 0112434
اهلم /آزادمون 0122743
اوارد 0152687
اوجامحله 0152355
اوجاک 0122253
اوجي آباد 0122254
اورست /مالخواست 0152732
اوزکلا 0122427
اومال /بريجان 0152442
ايثارده 0192458
ايرا 0122338
ايوک /بورخيل 0124434
اکراسر 0192546
بائوده سفلي 0122762
بائيکلا/شهيدآباد 0112467
بابل 0111
بابل پشت بابل 0112538
بابلسر/درياکنار/باقرتنگه 0112522
بادله 0152434
بازيار 0112388
بالااحمدچاله 0112376
بالاميرکلا 0112348
بانصرکلا 0122268
بايجان 0122332
بايع کلا 0152582
برجنده /شرفتي 0122765
برسمنان /کمانگربابل 0112378
برگه 0152445
برما 0152738
بزمين آباد 0152438
بشل /چاکسر 0124433
بطاهرکلا 0122457
بلده 0124423
بلده نورآمل 0122422
بندر/اميرآباد 0152546
بنفشه ده 0122527
بهشهر 0152522
بهنمير 0112535
بورخاني 0124445
بولي کلا/درويش خيل 0111315
بيزکي 0124348
بيشه بنه 0152672
بيشه سر 0111313
بيشه کلا 0122738
پائين کلا 0152384
پاجي /ميانا 0152775
پاشاکلاآمل 0122277
پاشاکلادودانگه 0152785
پاشاکلاقائم شهر 0124246
پاشاکلاکسليان 0124538
پايين احمدچاله پي 0112377
پردنگون 0192283
پرکلا 0152678
پل سفيد 0124522
پلور 0122324
پنبه چوله 0152338
پنجاب 0122352
پهناب 0124345
پهنه کلاساري 0152326
پوروا 0152589
پوست کلا 0112483
پول 0192325
پي قلعه 0192263
پيته نو 0152682
پيچاکلا 0112428
پيشنبور 0192274
پيمود 0122657
تازه آباد 0152583
تازه آبادسپاه 0152452
تاکر 0122435
تلمادره 0152744
تلوک 0152782
تمسک /سرخکلا 0122256
تمل 0192544
تنگه لته 0152365
تنکابن /خرم آباد 0192422
تيرکلا/ماچک پشت 0152363
تيله نو 0152642
جليل آباد/کراتچال 0192459
جليکان عليا 0122548
جنت رودبار 0192534
جواهرده 0192533
جوربند 0122525
جويبار 0124322
چاري 0112356
چالوس 0191222
چاليسيو 0122638
چالکرود 0192537
چرته 0192556
چفته کلا 0124233
چل 0122432
چلمردي 0152585
چلندر 0192364
چمان 0152584
چمستان 0122522
چورت 0152737
حاجي کلابزرگ 0122754
حريث 0192287
حسن آباد 0122655
حسين آباد/لله مرز 0152543
حسين آبادليتکوه 0122263
حميدآباد 0152334
حيرت 0192356
خارکش 0152344
خال خيل 0152735
خانه دريا 0122742
خانه سرمرز 0152366
خجيرکلا 0122456
خرم آباد 0152345
خرماکلا 0124235
خزرآبادساري 0152346
خشت سر 0122727
خشرودپي 0112452
خشکرود 0112547
خطيرکلا 0124236
خليل محله 0152643
خورشيد 0152573
خيره سر 0191328
خيرودچالوس 0192367
خيرودکنار/سيدعلي کيا 0192375
دارابکلا 0152378
دارکلا 0122545
دازميرکنده 0152356
دامير/دينک 0151318
درازکلا 0112368
درزيکلا 0112374
درونکلاي شرقي 0112337
درونکلاي غربي 0112335
دلسم /ويسر 0192382
دنگ پيا 0122257
دنگ سرک 0152364
دونا 0122452
دونه چال 0124327
دونه سر 0112336
دونکوه 0122648
دوک /زيلت 0124274
دينارسرا 0192455
دينان 0122335
ديوا 0112454
ديودشت 0112437
ديوکلا 0124237
رئيس آباد 0122274
رئيس کلا 0124438
رامسر 0192522
رزن 0122453
رزکه 0122258
رستم رود/ايزدشهر/آکامشهر 0122623
رستم رود/ايزدشهر/آکامشهرمخابراتي 0122644
رستم کلا 0152536
رسکت 0152784
رمنت 0111314
رودبار/اورطشت 0122248
رودبست 0112545
رودگر/پل سرا 0192476
روشن آباد 0111217
رويان 0122624
ريحان آباد/ولمازو 0152664
رينه لاريجان 0122325
ريکنده 0124276
رکابدارکلا 0124267
رکن کلا 0124338
زاغمرزساري 0152535
زاهدکلا 0112586
زرگرمحله /آردکلا 0112426
زرندين 0152576
زرين آباد 0152362
زوارده 0112475
زيارت کلا 0152588
زيت سفلي 0152437
زيراب قائم شهر 0124535
سائيچ محله 0122235
ساروپسند 0152668
ساري 0151
سرخرود 0122728
سرخکلا/شهرک /فرهنگيان 0151212
سرليماک 0192547
سروکلا 0124332
سرکت 0152387
سعادت آباد 0122532
سفيدتمشک چالوس 0192536
سلطان محمدطاهر 0111317
سلمان شهر 0192482
سلمل 0192554
سلياکتي 0122634
سليمان آباد 0192452
سما 0192354
سمسکنده ساري 0152372
سنارسفلي 0192285
سنگ تراشان 0152324
سنگتاب 0124273
سنگچال 0122236
سنگده 0152772
سه کيله 0152592
سوا 0122343
سوته /فريدون کنار 0112574
سوتکلا/دادکلا 0152774
سوچلما 0152453
سوربن /برارده 0152448
سورک آمل 0122243
سورک ساري 0152422
سياهدشت 0152786
سيداباصالح 0124264
سيدمحله 0152323
شارقلت 0124442
شاندشت /شنگلده /وانا 0122337
شاه کتي 0122766
شرفدارکلا 0151313
شهرک /نمک آبرود 0192488
شهرک صنعتي /آمل 0122252
شهرک صنعتي /بهشهر 0152555
شهرک صنعتي /دانيال 0192494
شهرک صنعتي /ساري 0152383
شهنه کلا 0122255
شوبکلا/معلم کلا 0112342
شورکا 0124342
شومياآمل 0122763
شيخ محله 0122446
شيرخوارکلا 0124247
شيرگاه قائم شهر 0124422
شيرود 0192447
شيرکلاآمل 0122528
صاحبي 0152377
صالحان 0192334
صفرخيل /ميارکلا 0152348
صلاح الدين کلا/ونوش 0192377
صنايع /چوب /و/کاغذ 0152388
طارسي کلا 0124243
طبقده 0152435
طوسکلا/سياوشکلا 0152575
طوقدار 0152347
طوله سرا 0112578
عالمکلا 0124443
عاليکلاآهي 0122267
عباس آباد 0192462
عبداله آباد 0122752
عرب خيل 0112532
عزت /منوچهرکلاچالوس 0192372
عزت الدين 0152358
عزيزک 0112554
عسگرآباد 0152547
عظيميه چالکش 0192445
علويکلاچالوس 0192362
علي آباد 0122535
علي آبادعسگرخان 0192365
عيسي خندق 0151227
غريب محله 0152685
فريدون کنار 0112565
فريم 0112582
فريمک 0152593
فقيه آباد 0192478
فلورد 0124532
فولادکلابابل 0111328
فيروزکلاآمل 0122266
فيروزکلاچالوس 0192332
فيروزکنده 0152328
فيلبند 0122272
قائم شهر 0123
قائميه 0122747
قاديکلا 0123314
قاديکلاچهاردانگه 0152736
قراخيل 0124245
قرتيکلا 0152325
قره تپه 0152532
قلعه پايان 0152666
قلعه سر 0152443
قلعه گردن 0192442
قلعه کش 0122234
گاوان کلا/سيدکلا 0112432
گتاب 0112384
گرسماسر 0192552
گزنک 0122327
گل علي آباد 0192456
گلماساري 0152336
گلندرود 0122652
گلوگاه بندپي 0112472
گلوگاه ساري 0152622
گليجان 0192457
گلين /چي لي لي سر 0192543
گنج افروز 0111215
گويتر 0192278
گيله کلا/باريک آبسر 0152376
لاجيم 0124437
لاريم 0124335
لاسم 0122354
لاشک 0192342
لالا 0152733
لاويج 0122533
لتاک 0192446
لتينگان 0191327
لرگان 0192344
لشتو/لزربن 0192453
لشکنار 0192337
لله بند 0124542
لمراسک /تيرتاش /سراج محله 0152665
لنگر 0152746
ليماک 0192567
ليند 0124544
ماهفروجک 0152375
ماهفروزمحله 0152382
ماکران 0152446
متکازين 0152686
محمدآباد 0122288
محمدآباددودانگه 0152762
محمودآباد 0122774
مرزن آباد 0192273
مرزيکلا/بابل کنار 0112365
مرگاو 0152783
مرمت 0152327
مريج محله 0122745
مزيد 0122454
مشک آباد 0124352
معلم کلا 0122748
ملک خيل 0124275
مهدي رجه 0152663
موزيکله 0112366
ميانده 0124347
ميانگله /چناربن 0152577
ميخران 0122232
ميخساز/کندلوس چالوس 0192326
ميررودپشت 0112353
ميناک آمل 0122436
ناحيه 0122428
ناندل 0122342
نانواکلا 0122642
نج 0122448
نسن 0122444
نشتارود 0192466
نشل 0122344
نعمت آباد 0192438
نمار 0122445
نوا 0122328
نوائي محله 0112573
نوذرآباد 0152534
نور/علمده 0122622
نوسر 0122348
نوشهر 0191323
نوشيروانکلا 0112344
نوشيروانکلابابل 0112334
نيالا 0152684
نياک 0122334
نيچکوه 0192346
نيرس 0192352
نيم ور 0192338
نکا 0152562
هچيرود/هرطه کلا 0192246
هريکنده 0111216
هشتل 0122244
هليدشت 0112373
هولار 0152367
ورازان 0122447
ورسک 0124526
ورمتون 0112427
وري 0152752
ورکاده 0122546
ورکلا/ورندان 0152447
وسطي کلاآمل 0122233
وسطي کلاقائم شهر 0123316
ولشکلا 0152373
ولوجا 0152436
ولوکلا 0112355
ولي آباد 0192448
وليکرودپشت 0112548
وليکستان 0192495
يالرود 0122434
يخکش 0152673
يمچي متوريج 0122757
يوش 0122433
کاردرکلا/اميرکلا 0112476
کاردگرمحله آمل 0122637
کاردگرمحله بابل 0112577
کارمزد 0124537
کارکنده 0152385
کاظم کلا 0192474
کترا 0192472
کتي لته 0124426
کجورچالوس 0192322
کرديچال 0192275
کردکلا/کوهي خيل 0124346
کرسب /مسکوپا 0152778
کرسي 0122455
کرفون 0112552
کريم کلا 0112332
کرکنار 0112367
کشتله 0112352
کشتي سازي /ايران صدرا 0152552
کشکسرا 0191212
کشکوه 0192432
کلارآباد 0192492
کلاردشت /حسن کيف 0192262
کلارستاق 0191229
کلاگرمحله 0112338
کلت 0152578
کله بست 0112557
کله مرز/رودپشت 0122744
کله نوچالوس 0192282
کلوده 0122733
کليج خيل 0124428
کليکسر 0122245
کمانگرکلا 0121318
کمربن 0122438
کمرود 0122442
کميشان 0152574
کنس مرز 0122758
کنيم 0152734
کورکورسر 0191322
کوهپر 0192348
کوهسارکنده 0152579
کوهستان /آسيابسر 0152544
کوکده 0122265
کياسرچهاردانگه 0152722
کياکلا 0124337


کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان مرکزي :


آستانه 0862443
آشتيان اراک 0862722
آق داش اراک 0862568
آلوسجرد 0256238
آناج اراک 0862565
آوه 0256242
ابراهيم آباد 0862338
احمدآباد 0256236
اراک 0861
ازنوجان 0866228
استوه 0862563
اسفندان اراک 0862532
الوير 0256433
امامزاده /عباس 0862538
امان آباد 0862328
اميرآباد 0862673
اناج 0862564
انديس 0256245
ايبک آباد 0862346
اکبرآباد 0862445
بازرجان اراک 0862637
بازنه اراک 0862433
باغ برآفتاب 0862447
باقرآباد 0866334
بالقلو 0256325
براي اسکان 0862459
بزيجان 0866338
بصري اراک 0862485
پاکل 0862434
پرندک 0256528
تبرته 0862664
تفرش 0862622
تلخاب 0862663
توره 0862428
جلاير 0862452
جلماجرد 0866235
جيريا 0862392
چشمه پهن 0862355
چقاسيف آباد 0866245
چلبي 0862523
چهارچشمه 0866236
چهرقان 0862524
حسين آباد 0256536
حشمتيه 0866243
حصار 0862437
حکيم آباد 0256535
خاوه 0866438
خرماباد 0862357
خسروبيک 0862535
خشکرود 0256542
خمارباغي 0862536
خمين 0865
خنجين 0862548
خنداب 0862562
خورهه خمين 0866335
خوگان 0866238
خيرآباد 0862372
داوودآباد 0862335
دستجان 0862667
دفاترمخابراتي 0862322
دليجان 0866422
ده شيرخان 0862574
ده نمک 0862348
ده نوصمصام خمين 0866254
دهچال 0862583
دهسد 0862573
دودهک 0866448
دوزج 0256434
ديزآباد 0862582
رازقان 0256422
راونج خمين 0866442
راوه 0866433
رباط ترک 0866437
رباط مرادخمين 0866248
رباط ميل 0862324
ريحان خمين 0866237
زاويه 0256526
ساروق اراک 0862337
سامان 0256335
ساوه 0255
سرسختي اراک 0862446
سرسختي سفلي 0862456
سقانليق 0256246
سليم آباداراک 0862525
سمقاوراراک 0862534
سنجان 0862345
سورانه اراک 0862438
سوزان 0862586
سياوشان اراک 0862727
شازنداراک 0862422
شتريه 0862669
شهابيه خمين 0866258
شهراب اراک 0862626
شهرصنعتي /ايبک آباد 0862342
شهرصنعتي /دليجان 0866444
شهرصنعتي /فرمهين 0862677
شهرصنعتي /کاوه /ساوه 0256234
شهرک /مهاجران 0862362
شهرک صنعتي /خمين 0866234
شهرک صنعتي /خيرآباد 0862366
شهرک صنعتي /راونج 0866452
شهسواران 0862325
شهوه 0862367
شيرين آباداراک 0862666
صدرآبادساوه 0256534
ضامن جان 0862383
ضياآباد/نورآباد 0862486
طراران اراک 0862636
طرازناهيد 0256237
ظهيرآباد 0862458
عزيزآباد 0862676
عقيل آباد 0862326
عليشارساوه 0256445
عنبرته 0862454
غرق آباد 0256322
غياث آباداراک 0862672
غينراراک 0862435
غينرجه 0862585
فراهان /فرمهين 0862662
فرفهان خمين 0866226
فرنق خمين 0866257
فشک اراک 0862665
فوران 0862578
قاسم آباد 0862576
قاسم آبادساوه 0256547
قاسم آبادمرکزي 0862364
قالهرخمين 0866434
قدمگاه اراک 0862482
قره بنياد 0862455
قره چاي /قلعه کرد 0256244
قورچي باشي خمين 0866256
گازران 0862575
گرکان اراک 0862734
گل زردقلعه 0862457
گوار 0862332
لريجان خمين 0866337
لنجروداراک 0862432
لکان 0866225
مالمير 0862453
مامونيه /زرند 0256522
مانيزان اراک 0862567
مجتمع /قطران 0862571
مجدآبادکهنه 0862675
محلات 0866322
محمودآباد 0862533
مرزيجيران 0862323
مزرعه نواراک 0862724
مست وايجان اراک 0862572
مشهداردهال 0866436
مشهدالکوبه اراک 0862387
مصرقان 0256432
مصلح آباداراک 0862668
ملک آباداراک 0862327
موچان 0862487
ميچان 0862344
ميشيجان 0866227
ميلاجرداراک 0862555
نخجيروان خمين 0866336
نراق خمين 0866446
نقوسان اراک 0862635
نمک کور 0862353
نهرميان اراک 0862427
نوبران 0256324
نورعلي بيک 0256243
نيمه ور 0866332
هزاوه 0862343
هستيجان 0866445
هفته اراک 0862448
هندودر 0862442
واران خمين 0866432
واشه 0862429
ورآبادخمين 0866222
ورچه خمين 0866247
وسفونقان خمين 0866443
وفس اراک 0862522
ياتان 0256334
يل آبادساوه 0256253
کارچان 0862374
کرديجان اراک 0862728
کرهرود 0861273
کرکان 0862566
کزازاراک 0862436
کميجان اراک 0862545
کودزراراک 0862674

 

کد تلفن شهر ها و شهرستان هاي استان هرمزگان :

آبشورک 0763241
ابوموسي بندرعباس 0763622
اسلام آباد 0766429
انوه 0764342
ايسين 0763225
ايلود 0764348
باسعيدو 0763577
باغات 0763433
برکه دوکا 0764469
بست قلات 0764343
بستانه هرمزگان 0764226
بستانوبندرلنگه 0764474
بستک 0764322
بشاگرد 0766428
بندر/پل 0763325
بندر/تياب 0766226
بندر/جاسک 0766522
بندر/چارک بندرلنگه 0764422
بندر/حسينه 0764237
بندر/حميران 0764234
بندر/خمير 0763322
بندر/شناس 0764227
بندر/لنگه 0762
بندر/معلم 0764235
بندر/کلاهي 0766223
بندرعباس 0761
بندرمقام 0764423
بندزک 0766222
به ده 0764472
بوچير 0764468
بوستانلو 0763259
بيکا 0766427
پايانه کاميونداران 0763252
پدل 0764233
پشته ايسين 0763254
پي پشت 0763545
تازيان بالا 0763231
تازيان پائين 0763228
تخت 0763227
تدروئيه 0764345
توکهور 0766242
تيرور 0766235
جائين 0763428
جاسک کهنه 0766525
جزيره /هرمز 0763532
جغين 0766425
جناح 0764324
چاه اسماعيل 0766237
چاه بنارد 0764326
چاه مسلم 0764225
چاهستان 0763255
چاهو 0763269
چراغ آباد 0766239
چه چکور 0763229
چهواز 0764481
چيروئيه 0764421
حاجي آباد 0763422
حاجي خادمي 0766227
حميران گاوبندي 0764478
حکمي 0766228
خراجي 0766426
خورگو 0763239
خيرآباد 0766434
داربست 0764356
درگهان 0763526
درگير 0763281
دژگان 0764223
دشت آشکارا 0763434
دشتي بندرلنگه 0764465
دمشهر 0766229
دهتل 0764338
دهنگ 0764327
دهو 0766232
دولاب 0763578
ديرستان 0763573
ديوان 0764224
راونگ 0766238
رستاق 0764425
رضوان 0763265
رمچاه 0763534
رمکان 0763536
روئيدر 0763328
رودان /ده بارز 0766422
زمين سنگ 0763282
زنگارد 0764344
زيارت 0764477
زيارتعلي 0766472
ستلو 0764473
سرچاهان 0763436
سرخنگي 0763256
سرخون 0763232
سرزه 0763267
سرگزاحمدي 0763425
سندرک 0766322
سهيلي 0763574
سياهو 0763264
سيريک 0766362
شميل بندر 0763253
شميل حاجي آباد 0763426
شهاب سوزا 0763572
شهرصنعتي /بندرعباس 0763236
شهرو 0763233
شهرک /مرواريد 0763248
صلخ 0763579
طاشکويه 0763429
طبل 0763575
طولا 0763544
عماني 0764471
فارسي اکبري 0764483
فارغان 0763432
فارياب سنگوئيه 0764352
فارياب کوهيج 0764349
فتوئيه بندرلنگه 0764328
فين 0763262
قشم 0763522
قطب آباد 0763268
قلات بالا 0763242
قلعه قاضي 0763238
قلعه کميز 0766433
گاوبندي 0764462
گچين 0763266
گروک بندرعباس 0766364
گزه 0764331
گزيربندرلنگه 0764222
گهره 0763271
گوران 0763541
گوربند 0766233
گورزانک 0766234
گورين 0764329
گياهدان 0763537
لارک 0763582
لافت 0763538
لاوان 0764449
لمزان 0764232
مراغ 0764424
مردنو 0764341
مرکزموبايل کيش 0914769
مسن 0763576
مغدان 0764475
مغويه بندرلنگه 0764228
ميناب 0765
نخل ابراهيمي 0766236
هاشم آباد 0763427
هرنگ بندرلنگه 0764337
هشتبندي 0766241
هشنيزبندرلنگه 0764476
هنگويه 0764336
کاروان /کوشه 0763542
کچوئيه 0764353
کرگان بندرعباس 0766224
کريان 0766225
کشاربالا 0763332
کشارچمردان 0763331
کشتي سازي صدرا 0763222
کشکو 0763284
کمشک 0764332
کناردان بندرلنگه 0764482
کنارسياه 0764339
کنارو 0763258
کنچي 0764346
کنخ 0764236
کهتوئيه بندرلنگه 0746347
کهورستان 0763329
کوخرد 0764334
کوشک کنار 0764467
کوه واي 0763543
کوهستک 0766365
کوهيج 0764335
کيش 0764442

 

کد تلفن شهرها و شهرستان هاي استان همدان :

آب مشکين 0812549
آبدر 0852269
آبرومند 0812438
آبشينه /تفريجان /سرخ آباد/کنجينه 0811432
آجين 0812358
آرتيمان 0852423
آق تپه 0812562
آورزمان 0852258
ابرو 0811431
احمدآباد 0812364
ارزانفود 0812238
ازندريان 0852283
اسدآباد 0812322
اسلام آباد 0852278
اشتران 0852432
اشترمل 0852447
اصله 0812732
الفاوت 0812233
امتلر 0812644
امزاجرد 0812288
اميرآبادفامنين 0812744
اميرآبادکبودرآهنگ 0812554
انوچ 0852264
اوچ تپه 0852295
اورقين 0812546
اوزن دره 0812563
ايده لو 0812539
اکنلو 0812558
باباپير 0852437
باباقاسم 0852346
بابان 0812545
بابانظر 0812682
باباکمال 0852482
بادخوره 0812348
برزول 0852348
بهار 0812422
بيان 0852353
بيوک آباد 0812772
پادگان /قهرمان 0812222
پايگاه /نوژه 0812555
پرلوک 0812432
پشتجين 0812646
پيروز 0852232
تاوه /سناج 0812734
تخت 0812692
توانه 0852345
توچغاز 0852224
تويسرکان 0852422
جاميشلو 0812642
جعفريه 0852445
جنت آباد 0812352
جهان آباد 0852334
جورقان 0811237
جوزان 0852225
جوکار 0852272
جيجانکوه 0852438
جيحون آباد 0812774
چارلي 0812568
چاشتخوره 0852476
چنارسفلي 0812346
چنارعليا 0812344
چورمق 0812685
حاتم آباد 0812537
حسام آباداسدآباد 0812362
حسام آبادبهار 0812437
حسن قشلاق 0812435
حسين آبادآشوري 0812448
حسين آبادشاملو 0852282
حسين آبادلتگاه 0812445
حسين آبادناظم 0852257
خان آباد 0812547
خاکريز 0812335
خردمند 0852288
خورونده 0812684
داق داق آباد 0812533
داويجان 0852234
درجزين 0812635
دستجرد 0812542
دشته 0812784
دمق 0812672
دهپياز 0811272
دهفول 0852335
دهلق 0852261
دهنوآورزمان 0852266
دهنوعلي آباد 0852296
راميشان 0812564
راه هموار 0812446
رحمان آباد 0852262
رزن 0812622
رزيني 0852378
رسول آباد 0812434
رضوان کده 0852226
روان 0812455
روعان 0812557
زاغه 0812476
زرامين سفلي 0852347
زرقان 0812738
زمان آباد 0852284
زنگنه عليا 0852236
ساريجلو 0812658
سامن 0852252
ستق 0812742
سراوک 0812737
سردارآباد 0812552
سرکان 0852443
سفيدخاني 0852354
سلطان آباد 0812686
سنقرآباد 0812655
سنگستان 0811275
سوباشي 0812582
سورتجين 0812634
سوزن 0812653
سيدشهاب 0852436
سيمين زاغه 0812433
شاهنجرين 0812632
شعبان 0852337
شهر/صنعتي /بوعلي 0811438
شهرک /انصارالامام 0811232
شهرک /بهار 0812454
شهرک /نهاوند 0852376
شورين 0811268
شوسف خراسان 0562662
شوند 0812648
شيرين سو 0812536
صالح آباد 0812442
طاسيران 0812543
طجرسامن 0852268
طويلان سفلي 0812343
عبدالرحيم 0812782
عشاق 0852294
علوي 0852285
علي آباددمق 0852274
علي صدر 0812553
عين آباد 0812657
فارسبان 0852377
فارسجين 0812654
فامنين 0812722
فرسفج 0852472
فريازان 0852453
فقيره 0811824
فيروزان 0852372
فيض آباد 0812735
قاباق تپه 0812548
قادرخلج 0812689
قايش 0812687
قرخلر 0812773
قروه درجزين 0812656
قلعه قباد 0852343
قهاوند 0812762
قينرجه 0812688
گاوسوار 0812683
گذرکجين 0812337
گراچقا 0811223
گشاني 0852434
گل تپه 0812572
گنبد 0812234
گنبدان 0812462
گنبدکبود 0852382
گيان 0852342
گيل آباد 0852352
لالجين 0812452
لاميان 0852477
لتگاه 0812468
لکلک 0812357
مالک اشتر 0812487
مجنده مشکين شهر 0452557
مسجدين 0812544
ملابلاق 0812695
ملاير 0851
منگاوي 0852287
مهاجران 0812436
مهدي آباد 0812538
مهرآباد 0852244
مهين آباد 0852336
موسي آباد 0812347
ميانده 0852483
نصرت آباد 0812354
نصيرآباد 0812748
نظام آباد 0812636
نگارخاتون 0812733
نمازگاه 0852265
ننج 0852275
نهاوند 0852322
نوار 0812638
نير 0812645
هريان 0812643
همدان 0811
همه کسي نهاوند 0812443
همه کسي همدان 0812776
واشان 0852263
والاشجرد 0852478
وندرآباد 0812353
ويان 0812534
يسرلو 0812757
ينگي کند 0852277
يوسف آباد 0812356
يکن آباد/سولان /موئيجين 0811433
کاج 0812637
کبودرآهنگ 0812522
کرتيل آباد 0852259
کردآباد 0812556
کرفس 0812633
کريم آباد 0812464
کسب 0852276
کفراش 0852344
کمري 0852286
کهارد 0812647
کهنوش 0852452
کهکدان 0852267
کوريجان 0812535
کوشک آباد 0812447
کوه زره 0812783
کوهاني 0852338
کوهين 0812532


کد تلفن شهر ها و شهرستان هاي استان يزد :

آريج 0352486
آسفيج 0352478
ابرکوه 0352682
احمدآباد 0352727
احمدآباد/کريم آباد 0352477
احمدآبادمشير 0352336
اردکان 0352722
اسفندآباد 0352697
اسفنديار 0353446
اسلاميه 0352646
اشتيجه 0352744
اشکذر 0352362
اصفهک 0353452
باجگان 0352442
بافق 0352422
بخ 0352677
بداف 0352694
بساب 0352435
بنادک 0352563
بنادکوک ديزه 0352674
بندرآباد 0352378
بنستان 0352483
بنيز 0352484
بهاباد 0352472
بهادران 0352537
بهمن 0352687
بيدآخويد 0352673
پيکوه طبس 0353438
ترکان /هراورجان 0352576
تفت 0352622
تنگ چنار 0352532
توران پشت 0352662
جوخواه 0353432
چاه افضل 0352742
چاهوک /پندر 0352672
چاهک هاشم آباد 0352588
حاجي آبادزرين 0352764
حجت آباد/محمدآباد 0352783
حسن آباد/حسين آباد 0352372
حسن آباددره زرشک 0352664
حسين آباد 0352356
حلوان 0353433
خرانق 0352752
خرم آباد 0352688
خسروآباد 0353442
خضرآباد 0352382
خودسفلي 0352637
خورميز 0352524
خوسف /بشگان 0352487
خويدک 0352333
ده بالا 0352642
ده جمال 0352485
ده عرب 0352698
ده محمد 0353526
ده کوشک 0352445
دهشير 0352678
دهنو 0352355
ديهوک 0353434
رباط پشت بادام 0352758
رشکوئيه 0352655
رضويه 0353528
رکن آبادمهرآباد 0352778
زارچ 0352367
زردين 0352658
زنوغان 0353445
ساغند 0352762
سانيج 0352638
سخويد 0352675
سروارنان 0352676
سروسفلي 0352734
سروعليا 0352738
سريزد 0352534
سعيدآباد 0352647
سلطانب 0352665
سورک 0352397
سيدميرزا 0352334
شحنه 0352326
شرف آباد 0352374
شريف آباد 0352669
شمس آباد 0352695
شمسي 0352373
شهرآباد 0352689
شهراسب 0352685
شهرک صنعتي /مهريز 0352533
شهرک صنعتي /ميبد 0352777
شواز 0352667
شيطور/دولت آباد 0352436
صادق آباد 0352693
صدرآباد 0352375
صدرآبادندوشن 0352396
طبس 0353422
طزرجان 0352643
طزنج 0352542
عبداله 0352663
عرب آباد 0353447
عشق آباد 0353522
عقدا 0352735
علي آباد 0352648
علي آباد/خيرآباد 0352482
علي آبادچهل گزي 0352538
فتح آباد 0352575
فخرآباد 0352746
فراغه 0352692
فهالنج 0353436
فهرج 0352346
فيروزآباد 0352699
فيض آباد/صادق آباد 0352635
گردکوه 0352558
گلويک 0352633
مبارکه 0352586
محمدآباد 0352358
محمدآبادطبس 0353443
مرغوب 0353439
مروست 0352582
مريم آباد 0352696
مزرعه حاج علي عسگر 0352634
مزرعه نو 0352737
مزرعه کلانتر 0352785
منشاد 0352557
مهريز 0352522
ميبد 0352772
ميرهاشم 0352659
نايبند 0353448
ندوشن 0352392
نصرآباد 0352644
نير 0352652
هاشم آباد 0352587
هرات 0352572
هفتادر 0352732
هفتهر 0352784
همت آباد 0352645
هنزا 0352543
هودر 0353524
يزد 0351
کذاب /هامانه 0352393
کرخنگان 0352584
کريت 0353435
کهدوئيه 0352657
کويجان 0352479

 
 

+ نوشته شده توسط Admin در شنبه ۱۳۸۷/۰۱/۱۷ و ساعت 1 AM |

Powered by WebGozar